KKV:n aloite: Pankki- ja vakuutusalan bonusten kilpailua vääristävä verotuki poistettava

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ehdottaa valtiovarainministeriölle pankki- ja vakuutusalan bonusten verotuen poistamista. Tällä hetkellä Verohallinnon tulkinta on, että bonukset ovat verottomia, jos ne käytetään saman yrityksen palvelu- tai vakuutusmaksuihin. Tämä vääristää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua.

KKV on 29.3.20201 tehnyt valtiovarainministeriölle aloitteen pankki- ja vakuutusalan bonusten verokohtelun muuttamisesta kilpailuneutraaliksi. KKV ehdottaa, että pankki- ja vakuutusalan bonusten verokohtelua muutettaisiin siten, että perusteeton ja kilpailua vääristävä verotuki poistuisi.

Bonusten verokohtelun aiheuttama verotuki on merkittävä. Se on suuruudeltaan arviolta 100 miljoonaa euroa. Verotuki suosii yhtä yritystä, OP Ryhmää, muiden markkinoilla toimivien yritysten kustannuksella.

Kilpailun kannalta ongelmallinen verotuki johtuu Verohallinnon bonusten verokohtelua koskevasta ohjeesta. Verohallinnon ohjeen mukaan lähtökohtana pankki-, sijoitus- ja vakuutustuotteiden perusteella kertyville bonuksille on se, että ne ovat veronalaista pääomatuloa. Poikkeuksena ovat kuitenkin hyvitykset, jotka menevät saman yritysryhmän palvelumaksujen kattamiseen. Ohjeen mukaan palvelumaksuihin voidaan rinnastaa vakuutusmaksut ja muut palkkiot. KKV:n näkemyksen mukaan rinnastus perustuu Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun virheelliseen tulkintaan.

”Verotuella tarkoitetaan verojärjestelmään tehtyä poikkeusta, jolla tuetaan jotain tiettyä elinkeinoa tai verovelvollisryhmää. Verohallinnon pankki- ja vakuutusalan bonusten verokohtelussa on kyse verotuesta, joka kohdistuu käytännössä vain yhteen toimijaan, OP Ryhmään. Verotuen vuoksi huomattavan suuret, esimerkiksi asuntolainoista maksettavat, bonukset jäävät verotuksen ulkopuolelle. Kun bonukset käytetään vakuutusmaksuihin, vääristää tämä vakuutusyhtiöiden keskinäistä kilpailua”, kuvailee KKV:n johtaja Maarit Taurula.

KKV on aiemmin vuonna 2019 Ifin toimenpidepyynnön johdosta selvittänyt, rajoittaako OP Ryhmän bonusjärjestelmä kilpailua vahinkovakuutusmarkkinoilla merkittävästi kuluttajien vahingoksi. KKV:n taloustieteellisessä analyysissä ei löytynyt näyttöä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. KKV:n näkemyksen mukaan bonusjärjestelmä ei silti ole ongelmaton. Järjestelmä vääristää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua ja tekee kuluttajille vaikeammaksi vertailla pankki- ja vakuutustuotteiden hintoja.

KKV:n näkemyksen mukaan verotuen poistaminen lisäisi kilpailua vakuutusmarkkinoilla takaamalla markkinatoimijoille tasapuoliset kilpailuedellytykset.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston aloite pankki- ja vakuutusalan bonusten verokohtelun muuttamiseksi 

Lue lisää:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto päätti OP Ryhmän bonusjärjestelmää koskevan tutkinnan (KKV:n tiedote 11.2.2019)

Lisätietoja:

Johtaja Maarit Taurula, p. 029 505 3381, etunimi.sukunimi@kkv.fi