KKV:n lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi sosiaali- ja terveysministeriön pyytämän lausunnon 8.10.2014.  KKV keskittyi lausunnossaan tehtäviensä mukaisesti kilpailunäkökohtiin ja asiakkaan asemaan liittyviin seikkoihin.

Lakiluonnoksessa esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskeva malli ei KKV:n mielestä nykymuodossaan mahdollista kilpailuun ja monituottajamalliin perustuvan vaihtoehtoisuuden käyttämistä palvelujen kehittämisen käyttövoimana. Myöskään asiakkaan valinnanvapauden kehittämistä ei ole mallissa huomioitu.

Lue koko lausunto