KKV:n päätös lisää kilpailua pitkänmatkan linja-autoliikenteeseen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt Matkahuollon hinnoittelun ja taksanmäärityksen vaikutuksia pitkänmatkan linja-autoliikenteessä. KKV:n alustavan arvion mukaan tehokkaan ja toimivan kilpailun kannalta on ongelmallista, että yksittäiset linja-autoyhtiöt ovat hinnoitelleet lipputuotteensa laajalti yhdenmukaisesti Matkahuollon kertalippujen hinnoitteluperusteena olevan kilometritaksataulukon kanssa. Matkahuolto on antanut KKV:lle sitoumuksen siitä, että se lopettaa oman kertalipputaksansa tai kertalippuihin liittyvän taksataulukkonsa vahvistamisen ja julkaisemisen verkkosivuillaan sekä osana liikennöitsijöiden kanssa tekemiään sopimuksia.

Matkahuolto on linja-autoliikenteen palvelu- ja markkinointiyritys, jonka liiketoimintaan kuuluvat muun muassa linja-autoliikennettä harjoittaville yrityksille tarjottavat matkapalvelut ja yhtiön omien lipputuotteiden myynti. Matkahuollon kertalipputuotteiden hinnoittelu on perustunut kilometritaksataulukkoon ja sen mukaisesta perushinnasta eri asiakasryhmille myönnettäviin alennuksiin. Matkahuolto on julkaissut kilometritaksataulukkoja verkkosivuillaan sekä osana Matkahuollon ja liikenteenharjoittajien välistä Matkahuollon matkapalveluiden käyttöä koskevaa sopimusta. KKV:n saamien tietojen mukaan merkittävä osa liikenteenharjoittajien lipputuotteiden hinnoittelusta on ollut yhdenmukainen Matkahuollon kilometritaksataulukoiden kanssa.

Toimivan taloudellisen kilpailun lähtökohta on, että jokainen markkinoilla toimiva yritys määrää itsenäisesti noudattamastaan toimintalinjasta markkinoilla ja hinnoittelee myös lipputuotteensa itsenäisesti. Jos elinkeinonharjoittajat noudattavat yhteisymmärryksessä samoja hintoja, hintakilpailu ja kuluttajien valintamahdollisuudet rajoittuvat.

KKV:n alustavan arvion mukaan Matkahuollon kertalippujen hinnoittelussa soveltamalla ja julkaisemalla kilometritaksataulukolla näyttäisi olleen merkittäviä kilpailua rajoittavia vaikutuksia. KKV:n mukaan Matkahuollon kilometritaksataulukko on yhdenmukaistanut lipputuotteiden hintatasoa ja vähentänyt liikenteenharjoittajien kannustimia hintakilpailuun.

Matkahuolto on antanut 14.9.2017 KKV:lle sitoumuksen lopettaa oman kertalipputaksansa tai kertalippuihin liittyvän taksataulukkonsa vahvistamisen ja julkaisemisen verkkosivuillaan sekä osana liikennöitsijöiden kanssa tekemiään sopimuksia. Lisäksi Matkahuolto lopettaa Matkahuollon omien, kertalipputaksaan perustuvien kertalippujen myynnin asiakkaille. Matkahuolto voi myydä kertalippuja liikennöitsijöiden itse määrittelemillä ja päättämillä myyntihinnoilla sekä pyynnöstä antaa yksittäisille kuluttajille tietoa vanhoista kertalippujen hinnoista.  KKV asettaa sitoumuksen noudattamisen tehosteeksi 75 000 euron uhkasakon.

Lisätietoja:

  • tutkimuspäällikkö Pia-Maria Sillanpää, p. 029 505 3613
  • apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
    etunimi.sukunimi@kkv.fi