Kertalippujen hinnoittelua koskeva menettely

Päivämäärä

20.3.2018

Diaarinumero

65/14.00.00/2015 ja KKV/292/14.00.00/2018

Osapuolet

Oy Matkahuolto Ab

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt Matkahuollon hinnoittelun ja taksanmäärityksen vaikutuksia pitkänmatkan linja-autoliikenteessä. KKV:n alustavan arvion mukaan tehokkaan ja toimivan kilpailun kannalta on ongelmallista, että yksittäiset linja-autoyhtiöt ovat hinnoitelleet lipputuotteensa laajalti yhdenmukaisesti Matkahuollon kertalippujen hinnoitteluperusteena olevan kilometritaksataulukon kanssa.

Matkahuolto on antanut 20.3.2018 KKV:lle sitoumuksen siitä, että se lopettaa oman kertalipputaksansa tai kertalippuihin liittyvän taksataulukkonsa vahvistamisen ja julkaisemisen verkkosivuillaan sekä osana liikennöitsijöiden kanssa tekemiään sopimuksia.