KKV:n toimivalta julkisen sektorin elinkeinotoiminnan valvonnassa laajenee

Hallitus antoi eduskunnalle kilpailulain muutosesityksen 11.4.2013. Esityksen tavoitteena on kansallisen valvonnan avulla turvata kilpailuneutraliteetti eli tasapuolinen kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin elinkeinotoiminnan välillä.

Esityksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta laajenisi kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvien yksiköiden taloudelliseen toimintaan. Valvonta ei koskisi lakisääteistä toimintaa, kuten viranomaistoimintaa tai sosiaaliturvaa.

Lue lisää TEM:n tiedotteesta.