KKV:n tutkimus: Puhelinliittymien aktiivinen kilpailuttaminen hyödyttää kaikkia kuluttajia

KKV:n telemarkkina-tutkimus on ensimmäinen Suomessa julkaistu selvitys yksityishenkilöiden tekemän kilpailuttamisen yleisyydestä ja sen vaikutuksista eri kuluttajaryhmissä. Suomalaiset kilpailuttavat liittymiään aktiivisesti, mutta tutkimus osoittaa, että vaihtelua iän ja tulotason mukaan on jonkin verran.

KKV:n tutkijat halusivat selvittää, kuinka kannattavaa kilpailuttaminen on, ja kuinka paljon kilpailuttamatta jättäminen vaikuttaa kuluttajien liittymien hintoihin.

"Meillä on vahvaa näyttöä siitä, että kilpailuttaminen hyödyttää Suomen puhelinliittymämarkkinoilla myös passiivisia asiakkaita. Kuluttajat säästävät rahaa kilpailuttamalla hyödykkeitä, mutta kilpailuttamisen yleisyys laskee myös keskihintoja ja hyödyttää näin kaikkia kuluttajia. Vastaavaa analyysiä on syytä jatkaa muistakin markkinoista."

Tutkimusohjaaja Jan Jääskeläinen

Nuoret kilpailuttavat ahkerimmin

Empiirisessä kirjallisuudessa on esitetty, että pienituloisemmat kilpailuttavat palveluitaan vähemmän kuin keskituloiset ja päätyvät siten maksamaan enemmän.

KKV:n tutkimuksessa tarkastellaan sosioekonomisten tekijöiden ja kilpailutusaktiivisuuden yhteyttä. Nuoret kilpailuttavat liittymiään enemmän kuin vanhemmat kuluttajat. Pieni- ja suurituloiset kuluttajat kilpailuttavat liittymiä vähemmän kuin keskituloiset.

Asiakkaat, jotka kilpailuttavat liittymänsä vuosittain tai useammin, maksavat siitä Suomessa keskimäärin 1,34 euroa kuukaudessa vähemmän. Kilpailuttamisesta saa pääsääntöisesti sitä enemmän säästöä mitä kalliimpaa liittymää kilpailuttaa. Kilpailuttamisen seurauksena voi saada myös nykyisen palveluntarjoajan tarjoamaan parempaa tarjousta.

"Kilpailuttamisen pitäisi olla kuluttajille helppoa ja vaivatonta. Puhelinoperaattorien käytännöt eivät vaan aina tue tätä, kun edullisimman hinnan saa usein vasta numeronsiirtoprosessin käynnistämisellä."

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Telemarkkinoilla kilpailuttamisella kymmenien vuosien historia

Suomessa valtion omistama kaukoverkkomonopoli lakkautettiin ja kaukopuhelut vapautettiin kilpailulle vuonna 1994. Kuluttajakäyttäytymisen ja kilpailutuksen tutkimus on luontevaa aloittaa telemarkkinasta, koska kilpailuttamisella on siellä lähes kolmenkymmenen vuoden historia.

KKV:n tutkimuksessa esiin tulleet erot eri ikä- ja tuloryhmien kilpailutusaktiivisuudessa voidaan todennäköisesti yleistää koskemaan myös muita vastaavia sopimusmarkkinoita, kuten vakuutus- ja sähkösopimuksia. Sen sijaan tulokset kilpailuttamisen hyödyistä tai yleisyydestä eivät ole yleistettävissä, koska kilpailuttamisen yleisyys todennäköisesti vaihtelee eri markkinoiden välillä.

Anni Väättänen

Ekonomisti

Jan Jääskeläinen

Tutkimusohjaaja