Korkein hallinto-oikeus määräsi seuraamusmaksun Valion maitohinnoittelusta

Korkein hallinto-oikeus piti Valion maitohinnoittelua kiellettynä kilpailun rajoittamisena ja määräsi 70 miljoonan euron seuraamusmaksun.

KKV katsoi vuonna 2012 Valion syyllistyneen perusmaitomarkkinoilla saalistushinnoitteluun, jonka tarkoituksena oli poistaa tehokas kilpailu Suomen maitomarkkinoilta. KKV määräsi vuoden 2012 lopussa antamassaan päätöksessä Valion lopettamaan määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja esitti, että markkinaoikeus määräisi Valiolle 70 miljoonan euron seuraamusmaksun kilpailulain vastaisesta menettelystä.

Markkinaoikeus ratkaisi asian 26.6.2014 antamallaan päätöksellä ja määräsi Valiolle seuraamusmaksun KKV:n esityksen mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen.

”Alennukset ovat tavallisesti hyvä asia kuluttajille ja osoitus kilpailun toimivuudesta. Tässä asiassa oli kuitenkin kyse normaalista poikkeavasta hintojen alentamisesta, joka olisi ajanut Valion kilpailijat markkinoilta, johtanut Valion aseman vahvistumiseen ja pidemmällä aikavälillä koitunut kuluttajien vahingoksi kilpailun heikkenemisen ja hinnankorotusten muodossa”, Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Juhani Jokinen toteaa.

Lue lisää:
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 29.12.2016KHO pysytti voimassa Valion 70 miljoonan euron seuraamusmaksun (Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 29.12.2016)
KKV tyytyväinen markkinaoikeuden Valio-päätökseen (KKV:n tiedote 26.6.2014)
Kilpailuvirasto esittää Valiolle 70 miljoonan euron sakkoja määräävän aseman väärinkäytöstä maitomarkkinoilla (Kilpailuviraston, nyk. KKV tiedote 20.12.2012)

Lisätietoja:
Pääjohtaja Juhani Jokinen p. 029 505 3389