Kristina Cruisesin yrityssaneeraus ja rahojen palautus matkojen peruutuksista

Julkisuudessa on esiintynyt joulukuussa kysymyksiä siitä, miksi Kristina Cruisesin asiakkaat eivät ole saaneet rahojaan takaisin peruuntuneista matkoista ja miksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ei hoida rahojen palauttamista Kristina Cruisesin sille asettamasta vakuudesta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston hallussa oleva vakuus perustuu valmismatkaliikelakiin. Laissa määritetään tarkasti ja yksiselitteisesti se, missä tilanteissa vakuus voidaan ottaa käyttöön. Lain mukaan vakuutta voidaan käyttää ainoastaan silloin, jos yritys on todettu maksukyvyttömäksi tai hakeutunut konkurssiin. Kristina Cruisesin tapauksessa ei ole kyse kummastakaan näistä, vaan yritys on itse oma-aloitteisesti hakeutunut yrityssaneeraukseen marraskuussa voidakseen jatkaa toimintaansa.

Ennen kuin yrityssaneerausmenettelyn lopputulos on selvillä, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi kajota sille annettuun vakuuteen. Virasto luonnollisesti seuraa aktiivisesti saneerausmenettelyn etenemistä ja tiedottaa, jos asiassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat sen hallussa olevan vakuuden käyttämiseen.

Ne Kristina Cruisesin asiakkaat, jotka ovat maksaneet matkansa luottokortilla, voivat vaatia toteutumatta jääneestä matkasta maksamiaan rahoja takaisin myös omalta luotonantajaltaan eli kortin myöntäneeltä luottokorttiyhtiöltä tai pankilta. Lakisääteinen luotonantajan vastuu koskee suoraan luottokorttimaksuja. Lisäksi useimpien pankkien sopimusehtojen mukaan vastaavia periaatteita noudatetaan myös niin sanotuissa pankkikorttimaksuissa.