Kuluttaja-asiamieheltä ja autokoulualan liitoilta yhteiset suuntaviivat ajokorttikoulutusten kokonaishinnan ilmoittamiseen

Kuluttaja-asiamies on laatinut yhdessä Liikenteen turvallisuuskouluttajat Liitun ja Suomen Autokoululiiton kanssa ohjeistuksen, joka auttaa autokouluja ottamaan markkinoinnissaan huomioon kuluttajansuojalain vaatimukset.

Kuluttaja-asiamiehen, Liikenteen turvallisuuskouluttajat Liitun ja Suomen Autokoululiiton tekemä ohjeistus tarjoaa autokouluille konkreettisia vinkkejä kuluttajansuojalain mukaiseen kokonaishinnan ilmoittamiseen markkinoinnissa. Vaikka ohjeistus on suunnattu autokouluille, siitä hyötyvät myös kuluttajat. Markkinoinnissa pitää kertoa kuluttajien kannalta olennaiset tiedot eikä markkinoinnista saa syntyä harhaanjohtavaa kuvaa. Huomiota on kiinnitettävä myös tietojen esittämistapaan.

Ohjeistus pureutuu erityisesti siihen, miten ajokorttiin vaadittavan kuljettajantutkinnon kokonaishinta on kerrottava markkinoinnissa. Autokoulujen tulee ilmoittaa autokoulupalvelun kokonaishinta selkeästi ja ymmärrettävästi, sillä hinta on keskeinen ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Autokoulujen tulee varmistaa, että ajokorttikoulutuksen markkinoituun kokonaishintaan sisältyy:

  • oppimateriaali
  • teoriaopetus
  • ajo-opetus
  • riskientunnistamiskoulutus
  • ensimmäisessä ajokokeessa käyttäminen ja auton vuokra ensimmäisessä ajokokeessa
  • mahdolliset toimistomaksut.

Myös ajokorttikoulutukseen liittyvistä viranomaismaksuista on kerrottava selkeästi, koska ne vaikuttavat merkittävästi kokonaishintaan.

”Jotta kuluttajat voivat vertailla autokoulupalveluiden hintoja, tieto kokonaishinnasta viranomaiskuluineen pitää kertoa selkeästi. Hinnan pilkkominen ja tietojen piilottaminen pikkuprinttiin vaikeuttaa kuluttajan kannalta parhaiden valintojen tekemistä varsinkin, kun kyseessä on arvokas hankinta”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo.

Autokouluille konkreettisia työkaluja hinnan ilmoittamiseen

Ohjeistus tarjoaa autokouluille konkreettisia vinkkejä, miten kokonaishinnan voi ilmoittaa kuluttajansuojalain vaatimusten mukaisesti.

”Autokouluille on laadittu muun muassa tarkastuslista, jonka avulla hinnan ilmoittaminen sujuu vaivattomasti ja lain mukaisesti”, toiminnanjohtaja Sampsa Lindberg Liitusta kertoo.

Yhteistyössä laadittu ohjeistus taipuu moneen. Se on laadittu henkilöautokorttia eli B-ajokorttia silmällä pitäen, mutta hinnan ilmoittamisen perusperiaatteet soveltuvat myös muidenkin ajokorttiluokkien markkinointiin.

”On erittäin hyvä, että autokouluilla on nyt selkeät raamit, joihin nojata hinnan ilmoittamisessa”, puheenjohtaja Jukka Kiviniemi Suomen Autokoululiitto ry:stä korostaa ohjeistuksen merkitystä autokouluille.

Kuluttaja-asiamies hyödyntää ohjeistusta valvontatyössään. Liitot suosittelevat ohjeiden noudattamista.