Konsumentombudsmannen och bilskolbranschens förbund gav gemensamma riktlinjer för meddelande av totalpriset för körkortsutbildningar

Konsumentombudsmannen har tillsammans med Liikenteen turvallisuuskouluttajat Liitu och Finlands Bilskoleförbund utarbetat en anvisning som hjälper bilskolorna att i sin marknadsföring beakta kraven i konsumentskyddslagen.

Konsumentombudsmannen, Liikenteen turvallisuuskouluttajat Liitus och Finlands Bilskoleförbunds anvisningar erbjuder bilskolorna konkreta tips på hur totalpriset enligt konsumentskyddslagen ska anges i marknadsföringen. Även om anvisningarna är riktade till bilskolor är det också till nytta för konsumenterna. Marknadsföringen ska innehålla information som är väsentlig för konsumenterna och marknadsföringen får inte ge en vilseledande bild. Man ska också fästa uppmärksamhet vid hur uppgifterna presenteras.

Anvisningarna går särskilt in på hur totalpriset för förarexamen som krävs för körkortet ska anges i marknadsföringen. Bilskolorna ska tydligt och förståeligt ange bilskoletjänstens totalpris, eftersom priset är en central faktor som påverkar köpbeslutet. Bilskolorna ska säkerställa att följande ingår i det marknadsförda totalpriset för körkortsutbildning:

  • undervisningsmaterial
  • teoriundervisning
  • körundervisning
  • riskidentifieringsutbildning
  • körning till det första körprovet och hyrning av bil i det första körprovet
  • eventuella kontorsavgifter.

Även myndighetsavgifter i anslutning till körkortsutbildningen ska anges tydligt, eftersom de har en betydande inverkan på det totala priset.

”För att konsumenterna ska kunna jämföra priserna på bilskoletjänsterna måste informationen om totalpriset inklusive myndighetskostnader vara tydlig. Att spjälka upp priset och dölja informationen i det finstilta gör det svårare för konsumenten att göra de bästa valen, särskilt när det är fråga om en dyrbar upphandling”, berättar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Konkreta verktyg för bilskolor för prisinformation

Anvisningarna ger bilskolorna konkreta tips om hur totalpriset kan anges i enlighet med kraven i konsumentskyddslagen.

”För bilskolorna har man bland annat utarbetat en checklista som gör det enkelt och lagenligt att meddela priset”, berättar verksamhetsledare Sampsa Lindberg vid Liitus.

Anvisningarna utarbetades i samarbete och passar i många situationer. Det har utarbetats med tanke på personbilskörkortet, dvs. B-körkortet, men de grundläggande principerna för prisinformation lämpar sig också för marknadsföring av andra körkortskategorier.

”Det är mycket bra att bilskolorna nu har tydliga ramar att stödja sig på i prisinformationen”, betonar ordförande Jukka Kiviniemi från Finlands Bilskoleförbund rf gällande anvisningens betydelse för bilskolorna.

Konsumentombudsmannen utnyttjar anvisningarna i sitt tillsynsarbete. Förbunden rekommenderar att anvisningarna följs.