Kuluttaja-asiamieheltä ja Kaupan liitolta yhteiset linjaukset alennusilmaisujen käyttöön

Kuluttaja-asiamies ja Kaupan liitto ovat yhdessä uudistaneet alennusilmaisujen käyttöä koskevan linjauksen, joka sisältää muun muassa työkaluja markkinoinnin suunnittelun tueksi. Linjaus on tarpeellinen, sillä harhaanjohtava markkinointi ei ole kenenkään etu.

Kuluttaja-asiamies on uudistanut alennusilmaisujen käyttöä koskevan linjauksensa yhdessä Kaupan liiton kanssa. Linjaus tarjoaa yrityksille ohjeita kuluttajille suunnattujen alennusmyyntien, loppuunmyyntien, tarjousten ja erilaisten hintavertailujen toteuttamiseen. Linjauksen sisältämien yksinkertaisten tarkistuslistojen avulla yritys voi varmistaa, että alennusilmaisujen keskeiset periaatteet on otettu markkinoinnissa huomioon.

Alennusilmaisuilla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla yritys viestii kuluttajan saavan rahallista hyötyä. Yritys voi esimerkiksi viitata oman myyntihintansa olevan edullisempi kuin oma aikaisempi hintansa, yleinen hintataso tai tietyn kilpailijan hinta. Eri alennusilmaisuilla on osin yhteiset, mutta myös omat erityiset periaatteensa. Lähtökohtaisesti kaikenlainen alennusilmoittelu ja hintavertailu on sallittua, kunhan se ei ole totuudenvastaista eikä harhaanjohtavaa.

Tuotteiden markkinointi ei voi rakentua kuluttajien luottamuksen väärinkäytölle

Kuluttaja-asiamies käyttää linjausta markkinoinnin valvonnan lähtökohtana. Kaupan liitto suosittaa ohjeiden noudattamista. Linjaus perustuu kuluttajansuojalakiin sekä markkinaoikeuden, korkeimman oikeuden, Euroopan unionin tuomioistuimen ja kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytäntöön.

Kuluttaja-asiamies on joutunut puuttumaan viime vuosina toistuvasti etenkin urheiluväline- ja huonekaluliikkeiden tapaan markkinoida alennuksia. Lisäksi keskustelua ovat heränneet esimerkiksi Black Friday -kampanjoinnissa käytettyjen alennusväittämien aitous.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänäsen mukaan aito ja toimiva hintakilpailu on kuluttajalle eduksi.

– Linjaus toimii mainiona työkaluna, joka auttaa vastuullista yritystä toteuttamaan markkinointinsa lainmukaisesti, hän kertoo.

Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto korostaa kilpailun ja yhteisten pelisääntöjen merkitystä.

– Harhaanjohtava markkinointi ei ole kenenkään etu. On myös tärkeää, että pystymme tarjoamaan yrityksille entistä parempia työkaluja sekä ohjeita arkeen, hän sanoo.

Linjausta päivitetään viimeistään vuonna 2022, jolloin tullee kansallisesti voimaan hintamerkintädirektiiviin lisätty uusi artikla. Artikla koskee hinnanalennuksia ja tuo mukanaan uudenlaista sääntelyä. Uudistettu linjaus korvaa kuluttaja-asiamiehen aiemman linjauksen Hintailmaukset markkinointikeinoina.

Tutustu uudistettuun Alennusilmaisut markkinoinnissa -linjaukseen