Kuluttaja-asiamieheltä uusi linjaus hinnan ilmoittamisesta

Kuluttaja-asiamies on laatinut yrityksille hinnan ilmoittamista koskevan linjauksen. Linjaukseen on koottu tavaroiden ja palveluiden hinnan ilmoittamiseen liittyviä säännöksiä ja niitä selkiyttävää oikeuskäytäntöä.

Hinnan ilmoittamiseen liittyy runsaasti erilaisia säännöksiä, joista osa on uusia ja osa ollut voimassa pidempään. Säännösten soveltamisen selkiyttämiseksi kuluttaja-asiamies on päivittänyt aiemmat hinnan ilmoittamista käsitelleet linjauksensa lainsäädännöllisesti ajan tasalle ja yhdistänyt ne yhdeksi linjaukseksi Tavaroiden ja palveluiden hinnan ilmoittaminen.

Tavoitteena on, että linjauksesta tulee hyödyllinen ja helppokäyttöinen työkalu yrityksille. Linjauksen liitteenä on taulukko, josta yritykset voivat selvittää, mitä lakia niiden on missäkin tilanteessa sovellettava.

Linjausluonnos oli kommentoitavana syyskuussa 2014 Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) verkkosivuilla. Saatuja kommentteja on hyödynnetty niin linjauksen sisältöä, rakennetta kuin liitettäkin laadittaessa. Kuluttaja-asiamies kiittää kaikkia kommentoijia.

Kuluttaja-asiamiehen linjaukset sisältävät tietoa ja käytäntöä säännösten soveltamisesta. Ne perustuvat lainsäädäntöön ja sen esitöihin sekä oikeuskäytäntöön.

Linjaus Tavaroiden ja palveluiden hinnan ilmoittaminen