Nya riktlinjer av konsumentombudsmannen för prisangivelse

Konsumentombudsmannen har för företag utarbetat riktlinjer som gäller prisangivelse I riktlinjerna har sammanställts bestämmelser och därtill hörande förtydligande rättspraxis i anslutning till prisangivelse av varor och tjänster.

I anslutning till prisangivelse finns ett stort antal olika bestämmelser, varav en del är nya och en del har gällt längre. För att förtydliga tillämpningen av bestämmelserna har konsumentombudsmannen uppdaterat juridiskt de tidigare riktlinjerna om prisangivelser och sammanslagit dem till en riktlinje Prisinformation om varor och tjänster.

Målet är att riktlinjerna ska bli ett nyttigt och lätthanterligt verktyg för företag. Riktlinjerna har som bilaga en tabell, där företag kan kontrollera vilken lag de ska tillämpa i olika situationer.

Utkastet till riktlinjer kunde under september 2014 kommenteras på Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) webbplats. De kommentarer som mottagits har utnyttjats då innehållet och strukturen i riktlinjerna samt också bilagan utarbetades. Konsumentombudsmannen tackar alla som bidragit med kommentarer.

Konsumentombudsmannens riktlinjer innehåller information och praxis avseende tillämpning av bestämmelser. De baserar sig på lagstiftningen och dess förarbete samt på rättspraxis.

Riktlinjer Prisinformation om varor och tjänster.