Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeessä 6/2016 aiheena luotot ja maksaminen

Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 6/2016 on rahoituspalvelut-teemanumero. Siinä käsitellään kuluttaja-asiamiehen ratkaisuja ja linjauksia luotoista ja maksamisesta sekä ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita.

Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 6/2016 sisältää seuraavat jutut:

  • Luottokustannukset kuriin: Kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen kirjoittaa pääkirjoituksessa pikaluottomarkkinoiden poikkeuksellisista ja kohtuuttoman suurista luottokustannuksista. Kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajia oikeudessa, missä vastapuolina ovat olleet miltei kaikki Suomen suurimmat pikaluottoyritykset. Kuluttajien oikeuksien turvaaminen ratkaisukäytännön kautta näyttää vaikealta ja lainsäätäjältä tarvitaan pikaisia toimenpiteitä. Myös korkeimman oikeuden tuoreet ratkaisut käydään läpi.
  • Autoluottojen tv-mainonnassa korjattavaa: Kuluttaja-asiamies on käsitellyt vuoden 2016 aikana usean eri yrityksen puutteellista autoluottomainontaa. Usein tv-mainoksissa kerrotaan näyttävästi esimerkiksi matalasta rahoituskorosta, mutta muut lain edellyttämät, luoton ehtoihin liittyvät tiedot jäävät ilmoittamatta. Kuluttaja-asiamies korostaa myös, että luotonantaja on aina vastuussa luoton mainonnasta. (Auto-Bon Oy, Santander Consumer Finance Oy, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Jarmo Rinta-Jouppi Oy, Forso Finance Oy/Ford Credit Toyota Finance, Toyota Auto, General Motors Finland Oy, LänsiAuto Oy, OP Yrityspankki, Danske Finance Oy).
  • Kuluttaja-asiamies ohjeisti luotonantajia: Kuluttaja-asiamies on linjannut ratkaisukäytännössään, että todellista vuosikorkoa laskettaessa nostopalkkiota ei saa laskea luoton kokonaismäärään, mutta se tulee huomioida osana luottokustannuksia. Lisäksi on linjattu kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia sekä kuluttajasopimuksissa sovitun luottorajan yksipuolista muuttamista.
  • Lentojen myyjille linjattu maksutapalisien käyttöä: Lennon mainostetun kokonaishinnan on aina sisällettävä vähintään yksi maksuton, yleisesti käytössä oleva maksutapa. Jos muiden maksutapojen käytöstä peritään maksu, on sen oltava asianmukainen eikä se saa ylittää maksuvälineen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisämaksut on myös ilmoitettava selkeästi jo lennon varausmenettelyn alussa.
  • Asuntoluottolainsäädännön uudistuksia: Asuntoluottoja ja kulutusluottoja koskevaan lainsäädäntöön tulee muutoksia 1.1.2017 alkaen. Lakiuudistus muun muassa tuo tarkennuksia luoton koron ja maksujen muuttamisen edellytyksiin, kieltää kytkykaupan luottoja tarjottaessa sekä velvoittaa vertaislainojen välittäjät rekisteröitymään.
  • Lisää kuluttajansuojaa luottomarkkinoille: Kuluttaja-asiamies kannattaa korkokaton laajentamisen lisäksi myös korottomien ja kuluttomien luottojen saamista kuluttajansuojalain piiriin sekä tulotietorekisterin hyödyntämistä luottokelpoisuuden arvioinnissa. Ehdotukset sisältyvät kuluttaja-asiamiehen syyskuiseen aloitteeseen oikeusministeriölle.
  • Maksaminen muuttuu: Luottojen lisäksi maksamiseen liittyvät kysymykset ovat olleet keskeisessä roolissa kuluttaja-asiamiehen toiminnassa jo useana vuonna. Maksamisen kuluttajansuojakysymykset liittyvät sekä kuluttajan ja maksun saavan yrityksen välisiin asioihin että maksupalveluiden tarjontaan kuluttajille. Lakimies Paula Hannula kertoo ajankohtaiset kuulumiset maksamisen kuluttajansuojasta, valvontatoimista ja tulevista lainmuutoksista.

Aiemmat vuoden 2016 uutiskirjeet löydät täältä.