Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeessä teemana välttämättömyyspalvelut

Kuluttajalle välttämättömät palvelut, kuten kaukolämmön sekä veden- ja sähköntoimitus, ovat säännöllisiä menoeriä useimmille kotitalouksille. Maksujen vakaus ja ennakoitavuus ovat kohtuullisuuden ohella keskeisiä välttämättömyyspalvelujen hinnoitteluperiaatteita. Kuluvana vuonna suurilla kertakorotuksilla on koeteltu niin kuluttajaa kuin myös lain rajoja, toteaa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen uutiskirjeensä pääkirjoituksessa.

Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 5/2016 on välttämättömyyspalvelut-teemanumero, jossa on mukana kuluttaja-asiamiehen ratkaisuja ja kannanottoja sähkön laskutuksesta, sähkösopimusten teosta ja sopimusehtojen muutostilanteista sekä sähkön hinnankorotuksista. Lisäksi uutiskirjeessä on juttu muuttuneista veden toimitusehdoista, joissa määritellään muun muassa miten kuluttajalle hyvitetään vesikatkos sekä verkkopankkitunnuksista, joiden saatavuus on vihdoin lakimuutosten myötä paranemassa.

Uutiskirjeen sisältöä:

  • Välttämättömyyspalveluiden hinnanmuutoksiin haetaan pelisääntöjä: Kuluttaja-asiamies vei syyskuussa 2016 markkinaoikeuden arvioitavaksi tapauksen, jossa sähkönmyyntiyhtiö Finkraft Oy korotti sähkönmyyntisopimuksen hintaa eri kuluttajien osalta noin 40 – 60 prosenttia kerrallaan. Kyse ei ollut sähkön pörssihintaan kytketystä sähkönmyyntituotteesta vaan tavanomaisesta toistaiseksi voimassaolevasta sopimuksesta, jossa hinnanmuutos voi perustua esimerkiksi myyjän sähkönhankintakustannusten muutoksiin. Markkinaoikeudelta haetaan ennakkopäätöstä siihen, voiko myyjä tehdä sähkön kaltaisessa pitkäkestoisessa sopimuksessa hintaan näin suuria kertakorotuksia.
  • Maksuhäiriömerkintä johti vakuuden vaatimiseen: Kuluttaja-asiamies pitää sähköntoimitusta välttämättömyyspalveluna, jota ilman kuluttajat eivät nyky-yhteiskunnassa tule toimeen. Tämän vuoksi on tärkeää turvata palvelun kohtuullinen saatavuus kaikille kuluttajille taloudellisesta asemasta ja muista henkilökohtaisista olosuhteista riippumatta. Kuluttaja-asiamies on puuttunut Suur-Savon Sähkö Oy:n tapaan vaatia kuluttajalta vakuus uutta sähkösopimusta solmittaessa aina silloin, kun kuluttajalla on luottotietomerkintä.
  • Virheellinen sähkölaskutus oikaistava: Sähkö on välttämättömyyshyödyke, jonka laskutuksen oikeellisuudella ja oikea-aikaisuudella on kuluttajalle taloudellista merkitystä. Finkraft Oy:n kuluttajille lähettämissä sähkölaskuissa on ollut virheitä noin puolentoista vuoden ajan. Kuluttajilta on laskutettu samoja sähkönkäyttöjaksoja kahteen kertaan. Virheet ovat olleet toistuvia ja ne ovat koskeneet useita satoja kuluttajia. Yhtiö on luvannut oikaista virheellisen laskutuksen vuoden 2016 loppuun mennessä.
  • Paperisen sähkölaskun oltava lisämaksuton: Kuluttaja-asiamies puuttui kuuden sähköyhtiön (mm. Kotimaan Energia ja Fortum) tapaan periä kuluttajilta paperisesta sähkölaskusta maksu. Kuluttajalla on sähkömarkkinalain perusteella oikeus saada sähkölaskunsa maksutta, laskun muodosta riippumatta.
  • Milloin vesikatkos oikeuttaa hyvitykseen? Vesilaitosyhdistys, Kuntaliitto ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat päivittäneet vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Ehtoja on tarkistettu esimerkiksi vesihuollon virheen ja hinnanalennuksen, maksumuutosten ilmoittamisen, vesimittarin tarkistamisen sekä sopimuksen siirron osalta. Kuluttaja-asiamies valvoo toimitusehtojen lainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta.
  • Verkkopankkitunnukset vihdoin kaikille: Verkkopankkitunnukset eivät nykyisellään kuulu peruspankkipalveluun ja esimerkiksi maksuhäiriöisillä on ollut vaikeuksia saada verkkopankkitunnuksia. Kuluttaja-asiamies on pitänyt tätä keskeistä kuluttajaongelmaa esillä jo pitkään. Asiaan on vihdoin tulossa muutos – täytäntöönpanovaiheessa olevan maksutilidirektiivin myötä verkkopankin käyttömahdollisuus tulee jatkossa turvata kaikille.
  • Energiavirasto valvoo ja edistää sähkömarkkinoita: Sähkömarkkinoiden valvontaa ja Energiaviraston roolia kuvaa Energiaviraston Markkinat-ryhmän johtaja Antti Paananen, joka on kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeen 5/16 vieraileva asiantuntijakirjoittaja.

Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje ilmestyy kuudesti vuodessa. Joulukuun loppupuolella ilmestyvä kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 6/2016 on rahoituspalvelut-teemanumero. Vuonna 2016 on ilmestynyt teemanumeroita myös etäkaupasta ja viestintäpalveluista.