Kuluttaja-asiamies hakee maksuun Maskulle määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa

Maskun Kalustetalo Oy on kuluttaja-asiamiehen selvitysten perusteella rikkonut sille vuonna 2009 määrättyä markkinaoikeuden kieltoa. Yhtiön vuosina 2013 ja 2014 toteuttama kalusteiden alennusmyyntimarkkinointi on hämärtänyt kuluttajan käsitystä yrityksen normaalista hintatasosta ja sen seurauksena myös alennuksen todellisesta hyödystä.

Uhkasakon maksettavaksi tuomitsemisen lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta määräämään Maskun Kalustetalolle uusia kieltoja harhaanjohtavasta alennusmyyntimarkkinoinnista.  Uudet kiellot koskevat perättömiä rajoitettuja tarjouksia sekä myös muiden kuin sohvien jatkuvaa alennusmyyntiä.

Kuluttaja-asiamies vaatii myös kieltojen tehosteeksi asetetun uhkasakon korottamista 300 000 euroon, koska yhtiölle vuonna 2009 määrätty kielto ja vuonna 2011 maksettavaksi tuomittu uhkasakko eivät ole ehkäisseet yhtiötä rikkomasta kuluttajansuojalakia.

Alennusmyyntihintojen pitää olla todellisia. Pitkään jatkunut alennusmyyntimarkkinointi on harhaanjohtavaa, koska silloin tuotteen hintaa ei todellisuudessa alenneta, vaan alennetut hinnat muuttuvat myymälän normaalihinnoiksi.  Myymälä ei voi myöskään korottaa keinotekoisesti kalusteiden hintoja ennen alennusmyyntien ja tarjouskampanjoiden alkamista, vaan myymälän on laskettava alennus hinnasta, jota se on perinyt aiemmin samasta tuotteesta välittömästi ennen alennusmyyntiä.

Harhaanjohtavaa on myös ilmoittaa alennetun hinnan yhteydessä normaalihinta ja alennusprosentti, jos myymälä on pääasiassa myynyt tuotetta vain alennetulla hinnalla. Lisäksi rajoitetun tarjouksen toistuva markkinointi on lainvastaista, koska kuluttajille annettu vaikutelma tarjouksen ainutkertaisuudesta ei silloin vastaa todellisuutta.

Lue lisää:

Markkinaoikeuden Maskua koskevat aikaisemmat päätökset MAO:655/09 ja MAO:68/11 (Finlex)

Alennusmyynnit ja tarjoukset