Alennusmyynnit

Markkinoinnissa ja kaupanteossa pitää aina kertoa lopullinen myyntihinta. Alennusmyynnissä tämä tarkoittaa alennettua hintaa. Alennettu hinta lasketaan hinnasta, jota on peritty aiemmin samassa kauppapaikassa ja samasta tuotteesta välittömästi ennen alennusmyyntiä.

Tunne oikeutesi alekaupoilla

Kuluttajien huomio kiinnittyy usein houkuttelevan isoon alennusprosenttiin, ja hintavertailu jää tekemättä. Jos alennukset ovat jatkuvia, ei kyseessä ole oikeasti alennus, vaan liikkeen normaalihinta.

Tietyt toimialat kilpailevat voimakkaasti hinnoilla, ja näyttävät alennusprosentit vetävät kuluttajia ostoksille. Tekaistut ja jatkuvat alennukset kuitenkin hämärtävät kuluttajien käsitystä normaalista hintatasosta ja tarjolla olevan edun todellisesta määrästä. Yritykset voivat toiminnallaan osoittaa vastuullisuutta alennusmarkkinoinnissa.

Mikä on alennusmyynti?

Alennusmyynti on kestoajaltaan rajoitettu tarjous, jonka sisältönä on yrityksen myynnissä olevan tuotteen hinnanalennus. Alennus lasketaan hinnasta, jolla olet voinut ostaa tuotteen mainostetusta kauppapaikasta ennen alennusmyyntiä.

Markkinoinnissa käytettyjen väitteiden tulee olla paikkansapitäviä

Tyypillisiä väitteitä ovat esimerkiksi

 • ilmaisut oman hinnan alentamisesta ja alennuksen suuruudesta
 • väitteet oman hinnan edullisuudesta suhteessa kilpailijoiden hintoihin
 • väitteet kilpailijoiden hinnoista
 • väitteet ovh-hinnoista tai yleisestä hintatasosta markkinoilla.

Yrityksen on voitava näyttää toteen näiden väitteiden paikkansapitävyys.

Esimerkkejä harhaanjohtavasta markkinoinnista

 • Tuotteen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi, jos hintaa ei ole tosiasiallisesti alennettu myyntihinnasta, eikä kuluttajan saama hintaetu ole todellinen.
 • Jatkuva alennusmyynti hämärtää kuluttajan käsitystä kauppapaikan hintojen normaalitasosta ja alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.
 • Markkinoinnissa on kiellettyä ilmoittaa, että yritys muuttaa tai lopettaa liiketoimintansa (loppuunmyynti), jos väite ei pidä paikkaansa.
 • Markkinoinnissa ei saa käyttää perättömiä väitteitä, joiden mukaan tuote on tarjolla vain hyvin rajoitetun ajan.

Alennusmarkkinointia koskevat periaatteet koskevat kaikkea markkinointia myyntikanavasta riippumatta eli perinteisten toimialojen lisäksi myös verkkokauppoja ja alustoilla toimivia yrityksiä laajasti.

Tuotteiden on oltava kuluttajien saatavissa koko alennuksen kestoajan

Sinun on saatava markkinoinnista selkeät tiedot siitä, minä aikana, miten toimien ja millä muilla edellytyksillä voit saada tuotteen. Sinulle on kerrottava esimerkiksi tuotteen saatavuuden rajoituksista.

Vastuu virheellisestä markkinoinnista

Myyjän huolellisuusvelvoitteeseen kuuluu riittävä huolellisuus muun muassa varmistaa, että tuotteiden hintatiedot ovat paikkansapitävät myös alennusmyynneissä. Sinulla on oikeus odottaa, että mainoskampanjan tiedot pitävät paikkansa, että tuotetta on saatavilla ja että mainostaja haluaa käydä aidosti kauppaa kanssasi.

Selkeä hintavirhe ei sido myyjää. Tällöin on arvioitava, onko ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Uuden ostaminen kuormittaa ympäristöä ja taloutta

On hyvä muistaa, että jatkuva uuden ostaminen kuormittaa ympäristöä ja kukkaroa. Paras ympäristöteko on olla ostamatta jatkuvasti uutta, vaikka alennusmyynnitkin usein kannustavat ostamiseen.

Esimerkiksi Martat ovat antaneet vinkkejä kestävämpään kulutukseen:

 • Älä osta turhaa.
 • Harkitse kahdesti ennen ostopäätöstä. Onko tavara oikeasti tarpeen?
 • Vältä pikamuotia. Suosi kestäviä ja monikäyttöisiä vaatteita.
 • Vältä hävikkiä. Toisen romu voi olla toisen aarre.
 • Tutustu erilaisten valintojen ilmastovaikutuksiin.

Yritys – tarkista, että alennusmarkkinointi ei muodostu harhaanjohtavaksi

Etsitkö käytännönläheisiä ohjeita alennusmyyntien, loppuunmyyntien, tarjousten ja erilaisten hintavertailujen toteuttamiseen? Varmista kuluttaja-asiamiehen linjauksen sisältämien yksikertaisten tarkistuslistojen avulla, että lain edellyttämät keskeiset periaatteet on otettu alennusmarkkinoinnissa huomioon.