Alennusmyynnit

Alennusmyynnin markkinoinnissa myyjän on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Kun tiedät aikaisemman alimman hinnan, pystyt arvioimaan alennuksen edullisuutta tai myyjän tuotteiden yleistä hintatasoa.

Alennusmyynti tarkoittaa myyjän aikaisemmin hinnoitteleman tavaran tai palvelun hinnan alentamista. Alennusmyynti on kestoltaan rajoitettu tarjous, jonka alennushintojen pitää perustua myyjän omiin hintoihin.

Alennusmyynti- tai ALE-ilmaisua ei voi käyttää kuvaamaan myyjän hintojen edullisuutta verrattuna kilpailijoihin tai yleiseen hintatasoon.

Alennusmyynnissä on kyse mitattavissa olevasta hinnanalennuksesta (esimerkiksi -50 %) tai sellaisesta ilmaisusta, joka luo vaikutelmaa hinnanalennuksesta (esimerkiksi jouluale).

Alemarkkinoinnissa on ilmoitettava tavaran aikaisempi alin hinta

Kun myyjä markkinoi tavaraa alennettuun hintaan, markkinoinnissa on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Myyjän velvollisuus ilmoittaa alin hinta koskea tavaroita, mutta ei velvoita myyjää liittyen palveluihin.

Tavoitteena on se, että alennukset ja alennusmyynnit ovat kuluttajalle läpinäkyvämpiä, jolloin kuluttaja voi paremmin arvioida yksittäisen alennuksen edullisuutta tai myyjän tuotteiden yleistä hintatasoa.

Alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuuden tarkoituksena on myös se, ettei myyjä voi hetkellisesti ja keinotekoisesti korottaa tavaran hintaa, ja tämän jälkeen tarjota tavaraa huomattavalla alennuksella. Näin kuluttajalle luotaisiin mielikuva suuren alennuksen ainutkertaisuudesta, vaikka tavaraa on aikaisemmin myyty pitkään samalla alennetulla hinnalla.

Alin hinta tulee ilmoittaa, kun myyjä markkinoi

  • yksilöityjä tavaroita (mukana tavaran kuva ja/tai tuotetiedot) alennetuilla hinnoilla
  • laajempaa yksilöimätöntä tavarajoukkoa koskevaa hinnanalennusta (esimerkiksi kaikki hiushoitotuotteet -50 %).

Jos yhtäjaksoinen markkinointikampanja kestää enintään 60 päivää ja hinnanalennus suurenee asteittain, myyjä voi ilmoittaa alimpana hintana hinnan, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Markkinoinnissa käytettyjen alennusmyyntiväitteiden tulee olla paikkansapitäviä

Alennusmarkkinointia koskevat periaatteet koskevat kaikkea markkinointia myyntikanavasta riippumatta, myös verkkokauppoja ja alustoilla toimivia yrityksiä.

Yrityksen on voitava näyttää toteen markkinointiväitteiden paikkansapitävyys.

Esimerkkejä harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista:

  • Kuluttajan saama hintaetu ei ole todellinen. Myyjä ei saa ilmoittaa tuotteen hintaa alennetuksi, jos hintaa ei ole alennettu myyntihinnasta.
  • Jatkuva alennusmyynti hämärtää kuluttajan käsitystä kauppapaikan hintojen normaalitasosta ja alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.

Alennusmyyntituotteet pitää olla mainoksissa selkeästi havaittavissa

Myyjän koko tuotevalikoima voi olla alennusmyynnissä tai siihen voi kuulua vain osa valikoimasta. Alennusmyynnissä olevat tuotteet on ilmoitettava mainoksessa niin, että kuluttaja voi selvästi havaita alennusmyyntiin kuuluvat tuotteet.

Jos alennusmyyntiä ei markkinoinnissa rajata tai täsmennetä, myyjän koko tuotevalikoima on lähtökohtaisesti alennusmyynnissä.

Yritys – tarkista, että alennusmarkkinointi ei muodostu harhaanjohtavaksi

Etsitkö ohjeita alennusmyyntien, loppuunmyyntien, tarjousten ja erilaisten hintavertailujen toteuttamiseen? Varmista kuluttaja-asiamiehen linjauksen sisältämien tarkistuslistojen avulla, että lain edellyttämät keskeiset periaatteet on otettu alennusmarkkinoinnissa huomioon.