Konsumentombudsmannen söker rättelse i vite på 100 000 euro som ålagts Masku

Maskun Kalustetalo Oy har utgående från utredningar av konsumentombudsmannen brutit mot ett förbud av marknadsdomstolen som ålades företaget 2009. Företagets marknadsföring av realisation på möbler åren 2013 och 2014 har fördunklat konsumenternas uppfattning om företagets fasta prisnivå och till följd av detta även den egentliga nyttan av realisationen.

Utöver betalning av vite kräver konsumentombudsmannen dessutom att marknadsdomstolen ålägger Maskun Kalustetalo nya förbud mot vilseledande marknadsföring av realisation.  De nya förbuden gäller osanna begränsade erbjudanden samt fortlöpande realisation även på annat än soffor.

Konsumentombudsmannen kräver även att det vite som förelagts för att effektivera förbuden höjs till 300 000 euro, eftersom det förbud som ålades företaget 2009 och det vite som företaget dömdes att betala 2011 inte har hindrat det från att bryta mot konsumentskyddslagen.

Realisationspriserna ska vara verkliga. En realisation som pågått länge är vilseledande, eftersom priset på produkterna då inte sänks i verkligheten, utan de realiserade priserna blir fasta priser i affären.  Affären kan inte heller höja priset på möblerna på ett konstgjort sätt innan realisationerna och erbjudandekampanjerna börjar, utan realisationen räknas på det pris som tidigare uppburits för samma produkter omedelbart före realisationen.

Det är även vilseledande att i samband med det realiserade priset uppge det fasta priset och realisationsprocenten, om affären huvudsakligen har sålt produkten endast till realiserat pris. En upprepad marknadsföring av en begränsad produkt strider dessutom mot lagen, eftersom konsumenterna då ges ett intryck av att erbjudandet är en engångsföreteelse, vilket inte motsvarar verkligheten.

Läs mer:

Marknadsdomstolens tidigare beslut gällande Masku MAO:655/09 och MAO:68/11 (Finlex)

Realisation och erbjudanden