Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeuden ratkaisua asuntokaupan suorituskyvyttömyysvakuuden asettamiseen

Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta linjaratkaisua, joka täsmentää perustajaosakkaan velvollisuutta asettaa vakuus suorituskyvyttömyyden varalle. Arvioitavana on tilanne, jossa liiketiloihin saneerattuja asuntoja myydään kuluttajille uudenveroisina.

Markkinaoikeuteen viedyssä tapauksessa rakennusyhtiö on hankkinut omistukseensa 6-kerroksisen asunto-osakeyhtiön 2 alimman kerroksen liiketilat. Liiketiloihin on perusteellisella saneerauksella rakennettu 17 asuinhuoneistoa yhtiön aiempien 58 asuinhuoneiston lisäksi. Rakennusyhtiö on rakennusvaiheen aikana markkinoinut asunto-osakkeita kuluttajille kiinteistönvälitysyhtiön kautta.

Kuluttaja-asiamies vaatii hakemuksessaan, että perustajaosakasyhtiötä ja kiinteistönvälitysyhtiötä kielletään markkinoimasta asunto-osakkeita kuluttajille, kun osakeyhtiön ja asunto-osakkeen ostajien hyväksi ei ole asetettu perustajaosakkaan vakuutusta tai takausta suorituskyvyttömyyden varalle.

Suorituskyvyttömyysvakuus tuo turvaa rakennusvirheiden varalta

Asuntokauppalaissa on säädetty erilaisia vakuusvaatimuksia asunnonostajien ja asunto-osakeyhtiön suojaksi. Tyypillinen tilanne on, että perustajaosakkaana toimiva rakennusyhtiö hankkii tontin ja rakentaa sille rakennuksen tai rakennuksia. Rakennusyhtiö myös perustaa asunto-osakeyhtiön ja alkaa markkinoimaan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita kuluttajille. Jos ostettavaksi tarjoaminen alkaa ennen kuin rakennusvalvonta on antanut käyttöönottohyväksynnän rakennuksille, kohteelle tulee asettaa suorituskyvyttömyysvakuus, rakentamisvaiheen vakuus ja rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus. Jos asuntoja tarjotaan ostettavaksi vasta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on antanut rakennukselle käyttöönottohyväksynnän, kohteelle tulee asettaa suorituskyvyttömyysvakuus. Vakuuden on oltava voimassa kymmenen vuotta käyttöönottohyväksynnästä.

Suorituskyvyttömyysvakuus on osa kuluttajansuojajärjestelmää, jonka tavoitteena on suojata asunnonostajia riskitilanteissa. Vakuus asetetaan asunto-osakeyhtiön ja ostajien hyväksi turvaamaan mahdollisten rakennusvirheiden korjaaminen, vaikka virheestä vastuussa oleva perustajaosakas olisi lopettanut toimintansa tai joutunut konkurssiin. Kuluttaja-asiamiehellä on valvontavastuu vakuusvelvollisuuden täyttämisestä.

Kun asuntoja markkinoidaan kuluttajille, perustajaosakkaan on asetettava suorituskyvyttömyysvakuus paitsi silloin kun kyseessä on täysin uusi asunto-osakeyhtiö, myös silloin, jos aiemmin olemassa olevaan asunto-osakeyhtiöön tehdään uudisrakentamiseen rinnastettava perusteellinen korjaus tai jos asunto-osakeyhtiössä toteutetaan lisärakentamista. Vakuus pitää siis asettaa esimerkiksi, jos rakennuksen ullakkotiloja otetaan asuinkäyttöön ja merkitään yhtiölle uusia asunto-osakkeita, joita markkinoidaan kuluttajille.

Tulkinnanvaraista on sen sijaan ollut, vaaditaanko suorituskyvyttömyysvakuutta tilanteessa, jossa kuluttajille markkinoidaan asunto-osakeyhtiön liiketiloihin saneerattuja uudenveroisia asuntoja ja muutetaan liikehuoneisto-osakkeita asunto-osakkeiksi. Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta ratkaisua tähän kysymykseen. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan myös tällaisessa tilanteessa on tarve asettaa suorituskyvyttömyysvakuus asunnon ostajien ja osakeyhtiön turvaksi.