Kuluttaja-asiamies hakee valituslupaa markkinointiarpajaisten sopimattomuutta koskevaan markkinaoikeuden päätökseen

Markkinaoikeus hylkäsi tammikuussa 2014 kuluttaja-asiamiehen hakemuksen, joka koski myynninedistämisessä käytettyjä markkinointiarpajaisia. Kuluttaja-asiamies pitää markkinaoikeuden päätöstä osittain ongelmallisena ja ristiriitaisena ja on siksi hakenut siihen valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Lotus-merkkisiä talouspyyhkeitä, paperinenäliinoja ja wc-paperia valmistava SCA Tissue Finland Oy toteutti kesällä 2012 muun muassa talouspaperien myynninedistämiseksi arvonnan.Arpajaisten päävoitto oli 100 000 euroa. Päävoiton voittamisen todennäköisyys oli yhden suhde 2,4 miljardiin.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan arpajaiset muodostivat markkinoinnin selvästi houkuttelevimman ja keskeisimmän osuuden. Lisäksi markkinoinnissa annettujen tietojen esitystavalla kuluttajalle luotiin täysin todellisuutta vastaamaton mielikuva voittomahdollisuudesta.

Markkinaoikeus katsoi 31.1.2014 antamassaan päätöksessä, että mainonnassa ei vaikutettu kuluttajiin aggressiivisesti eikä siinä käytetty elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen tavan vastaista menettelyä.

Kuluttaja-asiamies pitää valitusluvan myöntämistä tärkeänä. Jos markkinaoikeuden päätös jää pysyväksi, aggressiivisuutta koskevaa kuluttajansuojalain pykälää voi olla jatkossa vaikea soveltaa muihinkaan markkinointiarpajaisia tai lisäetumarkkinointia koskeviin tapauksiin. Markkinaoikeuden päätös on myös ristiriidassa sen oikeuskäytännössä vakiintuneen periaatteen kanssa, että lisäedut eivät saa hallita mainontaa.

Lue lisää:
Markkinaoikeus: Arpajaisissa ei käytetty aggressiivista vaikuttamista kuluttajiin (KKV:n tiedote 14.2.2014)