Konsumentombudsmannen ansöker om besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens beslut om marknadsföringslotteris otillbörlighet

I januari 2014 förkastade marknadsdomstolen konsumentombudsmannens ansökan om säljfrämjande marknadsföringslotteri. Konsumentombudsmannen anser att marknadsdomstolens beslut delvis är problematiskt och motsägelsefullt, och har därför ansökt om besvärstillstånd hos högsta domstolen.

SCA Tissue Finland Oy, som tillverkar hushållspapper, pappersnäsdukar och toalettpapper av märket Lotus, genomförde sommaren 2012 bland annat ett lotteri för att främja försäljningen av hushållspapper.Lotteriets huvudvinst var 100 000 euro. Sannolikheten att vinna huvudvinsten var en på 2,4 miljarder.

Konsumentombudsmannen ansåg att lotteriet utgjorde den klart mest lockande och centrala delen av marknadsföringen. Dessutom skapade sättet som konsumenterna fick information i marknadsföringen en helt snedvriden bild av vinstmöjligheten.

Marknadsdomstolen ansåg i sitt utlåtande av den 31 januari 2014 att man i reklamen inte påverkade konsumenterna aggressivt och att förfarandet inte stred mot det sätt som anses allmänt vedertaget i näringsverksamheten.

Konsumentombudsmannen anser det viktigt att besvärstillståndet beviljas. Om marknadsdomstolens beslut står fast, kan paragrafen i konsumentskyddslagen om aggressivitet i fortsättningen vara svår att tillämpa på andra marknadslotterier eller andra fall av marknadsföring av tilläggsförmåner. Marknadsdomstolens beslut står också i strid med den etablerade principen i dess rättspraxis att tilläggsförmåner inte får styra reklamen.

Läs mer:
Marknadsdomstolen: I lotteriet användes inte aggressiv påverkan på kunderna, KKV:s meddelande 14.2.2014