Kuluttaja-asiamies huomautti sähköyhtiö Oomia hintakattosopimuksen harhaanjohtavasta markkinoinnista ja epäselvästä sopimuksen irtisanomisesta

KKV on saanut kuluttajilta runsaasti yhteydenottoja sen jälkeen, kun sähköyhtiö Oomi Oy ilmoitti joulukuun lopulla 2021 lakkauttavansa hintakattosopimuksensa ja korvaavansa sen uudella sopimuksella. Yhtiö lakkautti hintakaton juuri sellaisessa tilanteessa, johon hintakatto oli alun perin tarkoitettu ja jonka varalta kuluttajat olivat maksaneet erillistä palvelumaksua. Kuluttaja-asiamies antoi yhtiölle huomautuksen harhaanjohtavasta markkinoinnista ja sopimuksen epäselvistä muutosmenettelyistä.

Oomi lähetti joulukuussa asiakkailleen kirjeen, jossa se ilmoitti lakkauttavansa sähköpörssin spot-tuntihintaan perustuvan hintakattosopimuksen ja korvaavansa sen uudella kiinteähintaisella sopimuksella. Hintakattosopimuksen lakkauttaminen merkitsi asiakkaille merkittäviä rahallisia tappioita, koska sen seurauksena hinta nousi aiemman sopimuksen enimmäishinnasta 7,44 snt/kWh uudessa sopimuksessa veloitettavaan hintaan 12,95 snt/kWh. Oomi perusteli hintakaton poistamista sähkön ennätyskorkeilla tukkumarkkinahinnoilla.

Hintakattosopimus oli toistaiseksi voimassa oleva, joten asiakkaan lisäksi myös Oomilla on ollut mahdollisuus irtisanoa se.  Koska toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen irtisanominen on hyvin poikkeuksellista, asiakkaat eivät välttämättä ole kiinnittäneet tähän mahdollisuuteen huomiota sopimusta tehdessään.

 Markkinoinnissa ja irtisanomisessa korjattavaa

Kuluttaja-asiamies katsoi, että Oomi oli markkinoinnissaan korostanut sekä hintakaton antamaa rajoituksetonta suojaa hintapiikeiltä että sopimuksen pysyvyyttä ilman ajallisia rajoituksia. Hintakattotuotteiden markkinoinnissa on syytä jatkossakin varautua suuriinkin pörssisähkön hintavaihteluihin ja pidempiaikaisiin poikkeuksellisen korkeisiin hintajaksoihin. Markkinoinnissa ei voi antaa kuvaa, että hintakatto antaa kuluttajille kaikissa oloissa kattavan suojan hintapiikkejä vastaan, jollei yhtiö käytännössä kykene tällaista suojaa tarjoamaan.

Kuluttaja-asiamiehen arvion mukaan Oomin asiakkailleen lähettämästä kirjeestä ei myöskään käynyt tarpeeksi selvästi ilmi, että kyse oli aiemman sopimuksen irtisanomisesta. Lisäksi irtisanomista oli perusteltu sellaisilla sopimusehtojen kohdilla, jotka eivät sopineet kyseiseen tilanteeseen.

Sen sijaan kuluttaja-asiamies ei nähnyt huomautettavaa siinä, että Oomi oli siirtänyt asiakkaan oma-aloitteisesti uudelle kiinteähintaiselle sopimukselle. Muussa tapauksessa kuluttaja olisi voinut jäädä sopimuksen lakattua kokonaan ilman sähköä tai hän olisi hintakaton poistamisen jälkeen voinut jäädä pelkän sähköpörssin spot-sopimuksen varaan.

Oomi vahvisti kuluttaja-asiamiehelle, ettei se jatkossa anna sähkönmyyntisopimuksen hintakattoa tai vastaavaa tuotetta markkinoitaessa kuvaa, että hintakatto antaisi kuluttajille kaikissa oloissa kattavan suojan hintapiikkejä vastaan ilman ajallisia rajoituksia, ellei se kykene tällaista suojaa käytännössä tarjoamaan. Lisäksi yhtiö lupasi ilmoittaa kuluttajille jatkossa selkeällä tavalla sopimuksen irtisanomisesta ja siitä, mihin sopimusehtojen kohtaan irtisanominen perustuu.

Oomi ei taipunut kuluttaja-asiamiehen esittämiin hyvityksiin

Kuluttaja-asiamies ehdotti Oomille, että se hyvittäisi asiakkaiden menetyksiä vapaaehtoisesti, jolloin tapauksia ei tarvitsisi käsitellä yksitellen kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiamies esitti hyvityksiä sekä uuden sopimuksen aiheuttamista korkeammista kustannuksista että hintakaton poistamisesta aiheutuneesta pettymyksestä.

Oomi ei kuitenkaan pitänyt hyvityksiä tarpeellisina, koska ei katsonut syyllistyneensä asiassa sopimusrikkomukseen. Yhtiön mukaan hintakattosopimuksen päättymismahdollisuus oli selvästi tuotu esiin sen sopimusehdoissa. Lisäksi hintakattosopimus oli Oomin tulkinnan mukaan suojannut kuluttajaa kalliilta spot-hinnoilta, ja asiakkaat ovat yhtiön mielestä hyötyneet hintakatosta huomattavasti enemmän kuin mitä siitä veloitettu lisämaksu oli.

Kuluttaja voi halutessaan viedä oman korvausvaatimuksensa kuluttajariitalautakuntaan, jossa on jo vireillä joitakin Oomin tekemään hintakaton poistamiseen liittyviä valitustapauksia. Kuluttaja-asiamies seuraa, millaisia ratkaisuja lautakunnasta saadaan kuluttajien yksittäisiin vaatimuksiin.