Kuluttaja-asiamies määräsi kiellon Suomen Apteekille harhaanjohtavasta puhelinmarkkinoinnista

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on markkinoinut ainakin kahden vuoden ajan kuluttajille lisäravinnevalmisteita ja elintarvikkeiksi luokiteltavia vitamiinivalmisteita puhelimitse. Yhtiö on käyttänyt puhelinmyynnissä markkinointinimeä Suomen Apteekki. Kuluttaja-asiamies katsoi, että yhtiö käytti apteekki-sanaa kuluttajia harhaanjohtavalla tavalla ja kuluttajat luulivat, että markkinointia teki apteekkiluvallinen apteekki, vaikka näin ei ollut. Kiellon tehosteeksi on määrätty 100 000 euron uhkasakko.

Kuluttaja-asiamies edellytti jo vuonna 2016, että Suomen Apteekkiyhtiöt luopuu käyttämästä apteekki-sanan sisältävää markkinointinimeä tai muuten apteekki-sanaa markkinoinnissaan kuluttajia harhaanjohtavalla ja siten kuluttajansuojalain 2 luvun säännösten vastaisella tavalla. Suomen Apteekkiyhtiöt ilmoitti tuolloin, että se ei suostu kuluttaja-asiamiehen vaatimukseen ja kiisti kuluttaja-asiamiehen näkemyksen yhtiön markkinoinnin kuluttajansuojalain vastaisuudesta. Koska yhtiö ei antanut kuluttaja-asiamiehen edellyttämää sitoumusta, saattoi kuluttaja-asiamies maaliskuussa 2017 asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Yhtiö vastaanotti kiellon, markkinaoikeushakemus vedettiin pois

Markkinaoikeuden valmistelussa lokakuussa 2017 kuluttaja-asiamies täsmensi kieltovaatimusta koskemaan puhelinmarkkinointia. Suomen Apteekkiyhtiöt ilmoitti tämän jälkeen ottavansakin vastaan kuluttaja-asiamiehen kiellon.  Kuluttaja-asiamies kielsi Suomen Apteekkiyhtiöt vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa puhelinmarkkinoinnissa johtamasta kuluttajia harhaan käyttämällä yrityksestä ilmaisua Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt tai muuta sanan apteekki sisältävää ilmaisua, ellei markkinointipuhelussa yksiselitteisesti ja selvästi ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kerrota kuluttajalle, että kysymys ei ole apteekkiluvan saaneen yrityksen markkinoinnista.

Kuluttaja-asiamies on perunut markkinaoikeushakemuksen 6.11.2017. Jos Suomen Apteekkiyhtiöt jatkaa lainvastaista menettelyä kieltopäätöksestä huolimatta, voidaan 100 000 euron uhkasakko hakea markkinaoikeudesta maksuunpanoon.

Kuluttaja-asiamiehen ensisijaisena tavoitteena on saada lainvastaisesti toimiva yritys lopettamaan menettelynsä tai muuttamaan sitä vapaaehtoisesti. Jos tämä ei onnistu, kuluttaja-asiamies ryhtyy tarvittaessa asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käytännössä näissä tilanteissa tulee kyseeseen uhkasakolla tehostetun kiellon määrääminen. Kieltoasian ratkaisee markkinaoikeus kuluttaja-asiamiehen tekemän hakemuksen perusteella.  Kuluttaja-asiamies voi myös itse määrätä kiellon asiassa, joka ei ole lain soveltamisen kannalta tai muuten merkitykseltään huomattava.

Lisätietoja:

Kuluttaja-asiamies vei Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n markkinaoikeuteen harhaanjohtavasta markkinoinnista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 24.3.2017.