Kuluttaja-asiamies vei Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n markkinaoikeuteen harhaanjohtavasta markkinoinnista

Suomen Apteekkiyhtiöt on markkinoinut ja myynyt kuluttajille puhelimitse vitamiini- ja lisäravinnetuotteita käyttäen Suomen Apteekki -markkinointinimeä ja logoa, joka muistuttaa Suomen Apteekkariliiton vihreä risti -jäsenapteekkitunnusta. Kuluttajat ovat luulleet, että puhelinmarkkinointia harjoittaa yritys, jolla on apteekkilupa, vaikka näin ei todellisuudessa ole ollut. Kuluttaja-asiamies katsoo Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n käyttävän apteekki-sanaa kuluttajia harhaanjohtavalla tavalla kuluttajansuojalain vastaisesti.

Kuluttaja-asiamies on vaatinut vuonna 2016, että Suomen Apteekkiyhtiöt lopettaa harhaanjohtavan markkinoinnin. Koska yritys ei ole muuttanut toimintaansa, kuluttaja-asiamies on vienyt asian 23.3.2017 markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissaan johtamasta kuluttajia harhaan käyttämällä yrityksestään apteekki-sanan sisältävää markkinointinimeä tai antamalla markkinoinnissaan muutoin vaikutelmaa, että sen toiminnassa olisi kyse apteekkiluvan saaneen yrityksen toiminnasta ja menettelemästä siten kuluttajia kohtaan sopimattomasti.

Kuluttaja-asiamies vaatii kieltoa tehostettavaksi 100 000 euron uhkasakolla.

Lisätietoja:

Harhaanjohtavaa luontaistuotteiden puhelinmyyntiä. Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 4/2016.