Kuluttaja-asiamies patistaa yrityksiä laittamaan alemarkkinointinsa kuntoon

Alemarkkinointi käy taas kiivaana Black Fridayn kynnyksellä. Yritysten on alennusmyyntejä markkinoidessaan pitänyt vuoden 2023 alusta lähtien ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Kuluttaja-asiamiehen mukaan alimman hinnan ilmoittamisessa on puutteita.

Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan sekä printti- että verkkomarkkinoinnissa ei useinkaan kerrota lainkaan alinta hintaa, jolla tuotetta on aikaisemmin markkinoitu tai se kerrotaan epäselvästi esimerkiksi hyvin pienellä kirjasinkoolla tai linkin takana. Kuluttajien yhteydenottojen mukaan ilmoitettu alin hinta ei myöskään aina ole todenmukainen. Kuluttajien on vaikeaa saada selkoa alennuksen määrästä, kun muita viitehintoja korostetaan alimman hinnan kustannuksella eikä kerrota, mitä viitehinnat tarkoittavat. Hinnanalennus on myös voitu laskea muusta kuin alimmasta hinnasta.

“Lainsäädäntö alimman hinnan ilmoittamisesta on ollut voimassa kohta jo vuoden. Yritysten olisi korkea aika laittaa aleilmoittelu kuntoon ja kiinnittää huomiota siihen, että alin hinta on ilmoitettu niin, että kuluttaja huomaa sen helposti ilman ylimääräistä vaivaa.”

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus ei estä sitä, että mainoksessa on myös muita viitehintoja. Kuluttaja-asiamies korostaa, että yrityksen on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei mainoksesta tule epäselvä ja ettei se anna harhaanjohtavaa kuvaa tarjottavasta hintaedusta.

Alimman hinnan ilmoittamista koskevan lainsäädännön tarkoituksena on saada harhaanjohtava tarjous- ja alennusmarkkinointi loppumaan. Tavoitteena on, että kuluttaja pystyy paremmin arvioimaan alennuksen edullisuutta ja myyjän tuotteiden yleistä hintatasoa, jota jatkuvat alennusmyynnit Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuksen mukaan hämärtävät.

Markkinoinnin puutteista voi antaa palautetta suoraan yritykselle

Kuluttajien on saatava alennusmarkkinoinnista selkeät tiedot siitä, minä aikana, miten toimien ja millä muilla edellytyksillä he voivat saada tarjotun tuotteen tai muun edun. Kuluttajien on myös voitava luottaa siihen, että tarjousmarkkinoinnin ehdot, kuten tarjouksen alkamisajankohta, pitävät paikkansa.

Kuluttajien kannattaa antaa palautetta markkinoinnin puutteista suoraan yritykselle. Kuluttaja-asiamiehelle voi antaa vihjeen harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Alemarkkinointia koskeva lainsäädäntö

Kuluttajansuojalain mukaan tavaroiden alemarkkinoinnissa on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Aiemman alimman myyntihinnan ilmoittamisvelvollisuus ei koske nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita.

Lue lisää

Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Alennus- ja edullisuusilmaisut markkinoinnissa

Blogi: Kun alennusmyynnit kääntyvät kuluttajaa vastaan