Konsumentombudsmannen uppmanar företag att ordna sin reamarknadsföring

Reamarknadsföringen går igen het i och med Black Friday. Vid reamarknadsföringen har företagen sedan början av 2023 varit tvungna att ange det lägsta pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen. Enligt konsumentombudsmannen finns det brister i informationen om det lägsta priset.

Enligt konsumentombudsmannens observationer anges ofta det lägsta priset inte alls i marknadsföringen, både i tryckt material och på webben, med vilket produkten tidigare har marknadsförts eller så anges det otydligt till exempel med mycket liten fontstorlek eller bakom en länk. Enligt kontakter från konsumenterna är det lägsta angivna priset inte heller alltid realistiskt. Det är svårt för konsumenterna att ta reda på rabattens belopp, när andra referenspriser betonas på bekostnad av det lägsta priset och man inte anger vad referenspriserna innebär. Prissänkningen har också kunnat beräknas på annat sätt än det lägsta priset.

“Lagstiftningen om angivande av lägsta pris har varit i kraft i snart ett år. Det är hög tid att företagen får ordning på reamarknadsföringen och fäster uppmärksamhet vid att det lägsta priset anges så att konsumenten lätt kan se det utan extra besvär.”

Konsumentombusmannen Katri Väänänen

Skyldigheten att ange det lägsta priset hindrar inte att reklamen också innehåller andra referenspriser. Konsumentombudsmannen betonar att företaget ändå måste se till att reklamen inte är otydlig och att den inte ger en vilseledande bild av den prisförmån som erbjuds.

Syftet med lagstiftningen om angivande av lägsta pris är att få stopp på vilseledande marknadsföring av erbjudanden och rabatter. Målet är att konsumenten bättre ska kunna bedöma rabattens förmånlighet och den allmänna prisnivån på säljarens produkter, som enligt Konkurrens- och konsumentverkets undersökning fördunklas av fortsatta realisationer.

Respons på brister i marknadsföringen kan ges direkt till företaget

Reamarknadsföringen måste ge konsumenterna tydlig information när, hur och under vilka andra förutsättningar som de kan få produkten som är på erbjudande eller någon annan förmån. Konsumenterna måste också kunna lita på att villkoren för marknadsföring av erbjudanden, till exempel då tiden för erbjudandet inleds, stämmer.

Det lönar sig för konsumenterna att ge respons på bristerna i marknadsföringen direkt till företaget. Man kan ge tips till konsumentombudsmannen om vilseledande marknadsföring.

Lagstiftning om reamarknadsföring

Enligt konsumentskyddslagen ska man vid reamarknadsföring ange det lägsta pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen. Om prissänkningen gradvis ökar under en marknadsföringskampanj som pågår i högst 60 dagar utan avbrott, kan som lägsta pris då anges det pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregår den första prissänkningen. Skyldigheten att ange det tidigare lägsta försäljningspriset gäller inte livsmedel som snabbt förfars.

Läs mer

Konsumentombudsmannens riktlinjer: Uttryck för rabatter och förmånligheter i marknadsföringen