Kuluttaja-asiamies puuttui ravintolisien puhelinmarkkinointiin

Kuluttaja-asiamies on vaatinut muutoksia Vitaelife Pharma -tuotteita myyvän Regimen Oü:n puhelinmarkkinointiin. Kuluttajaviranomaisille tuli vuoden 2018 aikana yli 550 valitusta Regimenin puhelinmyynnistä ja yhteydenottoja tulee edelleen. Valtaosassa kuluttaja on luullut tilaavansa vain yhden näytepakkauksen, mutta onkin tullut sidotuksi pidempään tilausjaksoon. Regimen sitoutui joulukuussa 2018 muuttamaan menettelyään.

Suurin osa kuluttajien ongelmista liittyy tilanteisiin, joissa jatkuva tilaus on tullut yllätyksenä. Yhteydenottojen mukaan Regimen on myös lähettänyt joillekin kuluttajille maksullisia ravintolisiä, vaikka kuluttaja ei ole tilannut mitään. Maksullisten tuotteiden lähettäminen ilman kuluttajan nimenomaista tilausta on lainvastaista.

Puhelinmyyntitilanteet edellyttävät kuluttajalta pikaista päätöksentekoa myyjän esittämien tietojen pohjalta. Puhelinmyyjän ammattitaitoon kuuluu kertoa tilauksen sisällöstä selkeästi ja tarvittaessa korjata kuluttajalle syntynyt virheellinen käsitys esimerkiksi sopimuksen kestosta. Myyjän on myös muistettava, että myyntipuhelu tulee lopettaa heti, jos kuluttaja ilmoittaa, ettei hän ole kiinnostunut tarjouksesta.

”Regimenin tapaus on tyypillinen esimerkki puhelinmyynnin ongelmista. Myyntitilanne tulee kuluttajalle yllättäen, ehdoista ei kerrota selkeästi ja kuluttajalta edellytetään nopeita ratkaisuja. Jatkuvien ongelmien takia puhelinmyyntiä koskevaa lainsäädäntöä olisi syytä arvioida uudelleen”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Markkinoinnin pääviestin ja kokonaiskuvan tulee vastata tilauksen tosiasiallista sopimussisältöä. Pitkäkestoisen tilauksen markkinoinnissa ei voi esimerkiksi puhua tutustumispakkauksesta, ellei samalla kuluttajalle kerrota selkeästi tilauksen jatkumista, peruuttamista ja irtisanomista koskevia ehtoja.

Kuluttaja-asiamies on käsitellyt Regimen lainvastaista markkinointia jo vuonna 2017. Tuolloin asia koski pääosin verkkokaupan markkinointia, mutta Regimenin huomiota kiinnitettiin myös osin samoihin teemoihin.

Regimen sitoutui muuttamaan toimintatapojaan

Regimen ilmoitti joulukuussa 2018 muuttavansa sekä puhelinmyyntiä että sopimuskäytäntöjä kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla. Yritys sitoutui muun muassa siihen, että myyjät kertovat heti puhelun alussa sen kaupallisen tarkoituksen ja että maksullisia tuotteita ei toimiteta kuluttajille ilman nimenomaista tilausta. Yritys sitoutui myös kertomaan myyntipuhelussa kuluttajalle selkeästi ja ymmärrettävästi sopimuksen kestosta ja sen päättämisestä sekä lähettämään kuluttajalle tilausvahvistuksen, joka sisältää kaikki laissa edellytetyt tiedot.

Kuluttajaviranomaisille tulee edelleen Regimenin puhelinmarkkinointiin liittyviä yhteydenottoja, ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Kuluttajat, jotka tarvitsevat neuvoja tai sovitteluapua riita-asiaansa, voivat olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Epäasiallisesta puhelinmarkkinoinnista voi tehdä ilmoituksen kuluttaja-asiamiehelle.