Kuluttaja-asiamies pyytää kommentteja linjauksesta Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

Kuluttaja-asiamies on päivittämässä Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä -linjausta. Linjauksessa on otettu huomioon muuttunut lainsäädäntö, uusi oikeuskäytäntö sekä hyvän perintätavan valvonnassa havaitut epäkohdat.

Kuluttaja-asiamies pyytää kommentteja hyvää perintätapaa koskevasta linjauksesta. Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta:

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajasaatavien perintää eli perintää, joka kohdistuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen perustuviin saataviin. Valvonta koskee kaikkea kuluttajasaatavien perintää, suorittipa sitä velkojana oleva yritys tai julkisyhteisö tai toimeksisaaja velkojan lukuun.

Kuluttaja-asiamiehen linjausten tarkoituksena on antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten sisällöstä ja erityisesti käytäntöön soveltamisesta. Linjauksissa esitetyt periaatteet auttavat yrityksiä toimimaan lainmukaisella tavalla.

Linjaukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, lain valmisteluasiakirjoihin ja oikeuskäytäntöön. Linjaukset ovat kuluttaja-asiamiehen kannanotto siitä, miten lakia sovelletaan.