Kuluttaja-asiamies teki tutkintapyynnön poliisille psykoterapeuttikoulutuksen markkinoinnista

Kuluttaja-asiamies pyytää poliisia tutkimaan, onko Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy (HPI) ja sen vastuuhenkilö syyllistynyt rikoslain mukaiseen markkinointirikokseen ja petokseen.

Psykoterapiakoulutuksen markkinoinnissa on annettu opintoja suunnittelevalle kuluttajalle harhaanjohtava kuva koulutuksen keskeisistä ominaisuuksista. HPI:n markkinoinnissaan esittämät väitteet ovat joko suoraan ristiriidassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tekemän kannanoton kanssa tai vähintäänkin johdattelevat kuluttajaa harhaan luomalla mielikuvaa siitä, että yhtiön ulkomaisen yliopiston kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutusohjelman suorittaminen johtaa tai mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen tai saamisen Valviralta. Koulutuksella ei kuitenkaan ole sellaista Valviran myöntämää käyttökelpoisuutta kuin sen markkinointi antaa ymmärtää. Opintoja suunnittelevalle kuluttajalle on hyvin keskeistä se, että koulutusohjelman suorittaminen johtaisi psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden saamiseen Valviralta. Tällainen toiminta täyttää kuluttaja-asiamiehen mukaan markkinointirikoksen tunnusmerkistön.

Lisäksi kuluttaja-asiamies pitää todennäköisenä myös petoksen tunnusmerkistön täyttymistä. HPI ja sen vastuuhenkilö ovat hankkineet itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä kuluttajia tekemään taloudellisesti merkittäviä koulutuspalveluita koskevia sopimuksia ja tehdyistä sopimuksista on jo aiheutunut kuluttajille taloudellista vahinkoa, koska kuluttajat ovat maksaneet HPI:lle koulutuksesta, vaikka koulutus ei johda yhtiön lupauksen mukaisesti nimikesuojatun ammattinimikkeen saamiseen.

Asian taustalla on Valviran virka-apupyyntö kuluttaja-asiamiehelle. Valvira on pyytänyt kuluttaja-asiamiestä arvioimaan HPI:n menettelyn harhaanjohtavuutta. Kun otetaan huomioon, että HPI:ltä hankitusta koulutuksesta kuluttajille aiheutuneet taloudelliset menetykset nousevat miljooniin, katsoo kuluttaja-asiamies asian edellyttävän poliisitutkintaa.