Kuluttaja-asiamies varoittaa harhaanjohtavasta autonarviosivusta

Kuluttaja-asiamies, maistraattien kuluttajaneuvonta ja Euroopan kuluttajakeskus ovat loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017 saaneet yhteensä yli sata kuluttajayhteydenottoa Autonhintaarvio.fi-verkkosivusta, jolla tarjotaan auton hinta-arviointipalvelua. Ilmoitusten mukaan palvelun mainoksista ei selviä, että palvelu on maksullinen. Perusteetonta laskua ei tarvitse maksaa, mutta kuluttajan tulee lähettää yritykselle reklamaatio.

Myöskään varsinaiselta tilaussivulta ei löydy hintatietoa muualta kuin huomattavasti tilauspainikkeen alapuolelle sijoitetusta pienikokoisesta vaaleanharmaasta tekstistä. Se on vaikeasti havaittavissa. Kun palvelun maksullisuus on lopulta käynyt ilmi, kuluttajilla on ollut vaikeuksia saada tilaus peruutettua.

Autonhintaarvio.fi -palvelun tarjoajaksi on ilmoitettu virolainen Nordicpartner Oü -niminen yritys. Yrityksen sopimusehtojen mukaan yritys toimittaa kuluttajille ”digitaalisia tuotteita”, eikä kuluttaja voi palvelun ehtojen mukaan peruuttaa tilausta vastaanotettuaan tällaisen digitaalisen tuotteen.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että Autonhintaarvio.fi-palvelussa ei ole kuitenkaan kyse digitaalisen sisällön toimittamisesta, vaan verkon välityksellä suoritettavasta palvelusta. Näin ollen kyseessä on palvelun etämyynti. Palveluilla on lähtökohtaisesti etämyynnissä 14 päivän peruuttamisoikeus.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajan ei tarvitse maksaa peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos yritys on aloittanut palvelun suorittamisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan suostumusta. Kuluttajan on annettava suostumus aktiivisella toimenpiteellä, joten pelkkä asian toteaminen esimerkiksi yrityksen sopimusehdoissa ei ole riittävä peruste palvelun suorittamiselle ennen peruuttamisajan päättymistä. Aktiivinen toimenpide tarkoittaa esimerkiksi, että kuluttaja rastittaa kohdan, jossa hän pyytää palvelun suorittamisen aloittamista välittömästi. Tällaista lain edellyttämää aktiivista valintaa ei autonhintaarvio.fi -sivustolla ole voinut tehdä.

Toimintaohjeita kuluttajille

Jos olet tilannut Autonhintaarvio.fi-sivuston kautta autonarviopalvelun tietämättä sen maksullisuudesta ja palvelu eli hinta-arvio on toimitettu sinulle peruuttamisaikana eli 14 päivän sisällä tilauksen tekemisestä, vaikket ole tehnyt tätä koskevaa nimenomaista pyyntöä, tee yritykselle kirjallinen reklamaatio. Sinun ei tarvitse maksaa laskua, mutta reklamaatio tulee tehdä. Reklamaatio kannattaa tehdä esimerkiksi sähköpostitse, jos mahdollista, jotta sinulle jää todiste siitä. Säilytä myös saamasi arvio.

Voit hyödyntää yritykselle reklamoidessasi seuraavaa tekstiä:

En ole tilannut teiltä autonhinta-arviopalvelua maksullisena palveluna. En myöskään ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun aloittamista kuluttajan lakisääteisenä peruuttamisaikana.

Nordicpartner Oü:n kampanjaan liittyvät peruutusoikeutta koskevat säännökset on kirjattu kuluttajansuojalain 6 lukuun. Sen mukaan palvelun suorittaminen voidaan aloittaa tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Kuluttajan on esitettävä pyyntö aktiivisella toimenpiteellä, joten pelkkä asian toteaminen esimerkiksi sopimusehdoissa ei ole riittävä peruste palvelun suorittamiselle ennen peruuttamisajan päättymistä.

Kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n 2 momentin nojalla maksuvelvollisuutta peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos elinkeinonharjoittaja on aloittanut sopimuksen täyttämisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä.

Voit reklamoida edellä kuvatulla tavalla, vaikka arvion/laskun saamisesta olisi kulunut yli 14 päivää.

Jos asia ei ratkea kirjallisesta reklamaatiosta huolimatta, voit olla neuvojen saamiseksi yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Kuluttaja-asiamies seuraa tilannetta ja on ollut yhteydessä myös Viron kuluttajaviranomaiseen.