Konsumentombudsmannen varnar för vilseledande webbplats för prisuppskattning för bilar

Konsumentombudsmannen, magistraternas konsumentrådgivning och Konsumenteuropa har i slutet av 2016 och början av 2017 kontaktats sammanlagt över hundra gånger av konsumenter om webbplatsen Autonhintaarvio.fi, som erbjuder tjänster för att uppskatta priset på bilar. Enligt anmälningarna framgår det inte av annonserna för tjänsten att tjänsten är avgiftsbelagd. Ogrundade fakturor behöver inte betalas, men konsumenten bör skicka en reklamation till företaget.

På den egentliga beställningssidan finns inte heller prisinformation på andra ställen än i en liten, ljusgrå text som placerats långt nedanför beställningsknappen. Den är svår att upptäcka. När det till slut har framgått att tjänsten är avgiftsbelagd, har konsumenterna haft problem med att ångra beställningen.

Som tjänsteleverantör för tjänsten Autonhintaarvio.fi anges ett estniskt företag vid namn Nordicpartner Oü. Enligt företagets avtalsvillkor levererar företaget “digitala produkter” till konsumenten och konsumenten kan inte enligt avtalsvillkoren ångra beställningen efter att en sådan produkt mottagits.

Konsumentombudsmannen anser dock att det inte är frågan om leverans av digitalt innehåll i tjänsten Autonhintaarvio.fi, utan om en tjänst som utförs via nätet. Således är det frågan om distansförsäljning av tjänster. Tjänster har i regel en ångerrätt på 14 dagar vid distansförsäljning.

Enligt konsumentskyddslagen behöver konsumenten inte betala för en tjänst som helt eller delvis utförts under ångerfristen, om företaget har börjat utföra tjänsten under ångerfristen utan konsumentens samtycke. Konsumenten måste ge sitt samtycke genom aktiva åtgärder, och följaktligen är det att ärendet konstateras till exempel i företagets avtalsvillkor inte en tillräcklig grund för att utföra tjänsten förrän ångerfristen har gått ut. Aktiva åtgärder betyder till exempel att konsumenten ska kryssa för en ruta där han eller hon ber att tjänsten ska börja utföras omedelbart. Ett sådant aktivt val som lagen kräver har inte kunnat göras på webbplatsen Autonhintaarvio.fi.

Anvisningar till konsumenterna

Om du har beställt en tjänst för uppskattning av bilens pris via webbplatsen Autonhintaarvio.fi utan att ha känt till att tjänsten är avgiftsbelagd, dvs. att prisuppskattningen har skickats till dig under ångerfristen, inom 14 dagar efter att beställningen gjorts trots att du inte har gjort en uttrycklig begäran om detta, ska du göra en skriftlig reklamation till företaget. Du behöver inte betala fakturan, men du bör göra en reklamation. Det lönar sig att göra reklamationen till exempel per e-post, om möjligt, för att du ska ha bevis på den. Bevara också uppskattningen som du fått.

Du kan dra nytta av följande text när du gör reklamationen:

Jag har inte beställt en avgiftsbelagd tjänst för uppskattning av bilpris av er. Jag har inte uttryckligen begärt att tjänsten ska inledas under ångerfristen.  

 

De bestämmelser som gäller Nordicpartner Oü:s kampanj rörande ångerrätt anges i 6 kap. i konsumentskyddslagen. Enligt den kan utförandet av tjänsten påbörjas efter att bekräftelsen har levererats före utgången av ångerfristen, om konsumenten uttryckligen gjort en sådan begäran. Konsumenten måste göra begäran genom en aktiv åtgärd, och följaktligen är det att ärendet konstateras till exempel i avtalsvillkoren inte en tillräcklig grund för att utföra tjänsten förrän ångerfristen har gått ut. En uttrycklig begäran kan göras till exempel så att konsumenten ska kryssa för en ruta där han eller hon ber att tjänsten ska börja utföras omedelbart. Jag har inte gjort en uttrycklig begäran.

Enligt 6 kap. 19 § 2 mom. i konsumentskyddslagen är konsumenten inte betalningsskyldig för en tjänst som utförts helt eller delvis under ångerfristen, om näringsidkaren har börjat fullgöra avtalet under ångerfristen utan en uttrycklig begäran från konsumenten.

Du kan göra en reklamation på det sätt som beskrivs ovan, även om det har gått mer än 14 dagar från att du fått uppskattningen/fakturan.

Om ärendet inte löses trots den skriftliga reklamationen, kan du kontakta magistraternas konsumentrådgivning för råd. Konsumentombudsmannen följer situationen och har även varit i kontakt med den estniska konsumentmyndigheten.