Kuluttaja-asiamies vei Nokian Renkaat markkinaoikeuteen

Nokian Renkaat on markkinoinut renkaitaan itse kehittämällään merkinnällä, joka antaa harhaanjohtavan kuvan renkaiden ominaisuuksista.

Nokian Renkaat on kehittänyt itse oman rengasmerkinnän, jonka tarkoituksena on kuvata renkaan sopivuutta talvikeleihin. Yritys on antanut omille Hakkapeliitta-renkailleen parhaan A-luokituksen talviolosuhteissa tarvittavasta jää- ja lumipidosta.

Nokian Renkaiden oma rengasmerkintä muistuttaa hyvin paljon virallista EU-rengasmerkintää, joka on ollut pakollinen marraskuusta 2012 lähtien. Kuluttajat eivät välttämättä pysty erottamaan merkkejä toisistaan, vaan saavat Nokian Renkaiden markkinoinnista harhaanjohtavan kuvan siitä, että renkaat täyttäisivät EU-rengasmerkinnöille asetetut vaatimukset renkaiden testauksesta ja luokittelusta.

EU-rengasmerkintä ei koske talviolosuhteissa tarvittavaa jää- ja lumipitoa, koska sen testaamiseen ei ole vielä olemassa yhdenmukaistettuja menetelmiä. Nokian Renkaiden omalle tuotteelleen antama talvipitomerkintä ei siksi anna luotettavaa kuvaa kyseisten renkaiden ominaisuuksista verrattuna muiden valmistajien EU-merkittyihin renkaisiin.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että Nokian Renkaiden markkinointi on ollut kuluttajansuojalain vastaista ja on vienyt asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Nokian Renkaita käyttämästä kuluttajiin kohdistuvassa autonrenkaiden markkinoinnissa yhtiön itsensä kehittämää rengasmerkintää, koska se on ulkoasultaan sekoitettavissa viralliseen EU-rengasmerkintään, ja koska se ei sisällöltään anna muiden valmistajien renkaisiin verrattuna oikeudenmukaista kokonaiskuvaa. Kieltoa vaaditaan tehostettavaksi 200 000 euron sakon uhalla.

Nokian Renkaiden kilpailija on puolestaan vienyt yhtiön markkinaoikeuteen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla. Kilpailija vaatii, että markkinaoikeus kieltää Nokian Renkaita käyttämästä omaa merkintäänsä.

Nokian Renkaat on lopettanut rengasmerkintänsä käytön marraskuussa 2012. Kuluttaja-asiamies pitää silti tärkeänä saada asiasta ennakkoratkaisu mahdollisia tulevia tapauksia varten.