Konsumentombudsmannen drog Nokian Renkaat inför marknadsdomstolen

Nokian Renkaat har marknadsfört sina däck med en märkning de själva utvecklat och som ger en vilseledande bild av däckens egenskaper.

Nokian Renkaat har utvecklat en egen däckmärkning, vars syfte är att beskriva däckens lämplighet för vinterföre. Företaget har gett sina egna Hakkapeliitta-däck den bästa A-klassificeringen för det is- och snögrepp som behövs i vinterförhållanden.

Nokian Renkaats egna däckmärkning påminner väldigt mycket om den officiella EU-däckmärkning som har varit obligatorisk sedan november 2012. Konsumenterna kan inte nödvändigtvis skilja märkningarna från varandra, utan får i marknadsföringen av Nokian Renkaat en vilseledande bild av att däcken skulle uppfylla EU-däckmärkningens krav på testade och klassificerade däck.

EU-däckmärkningen gäller inte det is- och snögrepp som behövs i vinterförhållanden, eftersom det inte finns någon standardiserad metod för att testa detta. Den vintergreppmärkning som Nokian Renkaat har gett sina egna produkter ger därför inte en tillförlitlig bild av ifrågavarande däcks egenskaper jämfört med andra tillverkares EU-märkta däck.

Konsumentombudsmannen anser att Nokian Renkaats marknadsföring har stridit mot konsumentskyddslagen och har tagit ärendet till marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förbjuder Nokian Renkaat från att använda den däckmärkning bolaget själv har utvecklat i den konsumentinriktade marknadsföringen av bildäck, eftersom märkningens utseende kan förväxlas med den officiella EU-däckmärkningen, och eftersom den till sin innebörd inte ger en rättvis helhetsbild jämfört med andra tillverkares däck. Yrkandet är förenat med begäran om vite på 200 000 euro.

En konkurrent till Nokian Renkaat har å sin sida dragit bolaget inför marknadsdomstolen med stöd av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Konkurrenten kräver att marknadsdomstolen förbjuder Nokian Renkaat att använda sin egen märkning.

Nokian Renkaat har upphört med att använda sin däckmärkning i november 2012. Konsumentombudsmannen anser ändå att det är viktigt att få ett förhandsavgörande i ärendet för eventuella framtida fall.