Konsumentombudsmannen drar Finnair inför marknadsdomstol för kränkning av flygpassagerares rättigheter

Konsumentombudsmannen söker hos marknadsdomstolen förbud mot förfarandet enligt vilket Finnair vägrar konsumentpassagerare en full standardersättning vid inställd eller försenad flygning till följd av ett oförutsett tekniskt fel som enligt Finnair beror på något slags fabrikations- eller konstruktionsfel som emellertid enligt EU-domstolens beslutspraxis inte duger som anledning till att inte betala ut en standardersättning.

Efter att ha nekat en standardersättning erbjuder Finnair passageraren som förlikning vanligen ett presentkort eller kontanter som underskrider standardersättningens belopp i euro. Ett sådant förlikningserbjudande förutsätter att passageraren slutgiltigt avstår sin rätt till full standardersättning enligt förordningen. I sina svar till konsumenterna ger Finnair en vilseledande bild av de krav som rådande rättspraxis ställer, likväl av Finnairs skyldigheter och passagerarnas rättigheter. Även mot nämnda tillvägagångssätt söker konsumentombudsmannen förbud hos marknadsdomstolen.

Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förenar varje av dessa tre förbud med vite på 500 000 euro. Konsumentombudsmannens ansökan har lämnats till marknadsdomstolen onsdag 27.9.2017. Innan ärendet förs till marknadsdomstolen för avgörande har konsumentombudsmannen och Trafiksäkerhetsverket Trafi fört långa förhandlingar för att nå en försonlig lösning i ärendet.

Hundradtals av klagomål och EU-lagstiftningens krav

Sedan hösten 2015 har hundratals av konsumenter varit i kontakt med konsumentombudsmannen och magistratens konsumentrådgivare för att Finnair inte har betalat dem standardersättningar på 250–600 euro, beroende på flygturens längd och destination, för inställd eller försenad flygning i enlighet med förordningen om flygpassagerarnas rättigheter.

EU-förordningen om flygpassagerarnas rättigheter har fastställt minimirättigheter för flygpassagerarna bland annat när passagerarens flygning är inställd eller försenad. Det framgår av förordningen och EU-domstolens beslutspraxis i vilka situationer en passagerare har rätt till en standardersättning vid inställd eller försenad flygning, liksom även när flygbolaget inte behöver betala ersättning. I förordningen har ett obligatoriskt ersättningsbelopp fastställts för flygbolagen.

Det främsta syftet med konsumentombudsmannens verksamhet är att få företag att ge upp sina lagstridiga tillvägagångssätt eller ändra på dem frivilligt. Om man genom att förhandla inte får företaget att ge upp sina lagstridiga tillvägagångssätt, kan konsumentombudsmannen vid behov ta till tvångsåtgärder eller föra ärendet inför domstol. Konsumentombudsmannen kommenterar inte ärendet medan behandlingen pågår i domstol.

Mer information: