Kuluttaja-lehden julkaisu siirtyy Kilpailu- ja kuluttajavirastolta Kuluttajaliiton perustamalle yhdistykselle

Kuluttajaliiton perustama Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys alkaa julkaista Kuluttaja-lehteä vuoden 2014 alusta. Lehden nykyinen toimitus jatkaa lehden tekemistä. Lehden ilmestymiseen ei tule katkoksia.

Kuluttajavirasto (1.1.2013 alkaen Kilpailu- ja kuluttajavirasto, KKV) on julkaissut Kuluttaja-lehteä vuodesta 1993 maksullisena, tilaajapohjaisena lehtenä. Kuluttaja-lehti on Suomen ainoa vain kuluttaja-asioista kirjoittava aikakauslehti. Lehti on kaupallisesti riippumaton, ja siksi siinä ei ole lainkaan mainoksia. Tilaajia on noin 21 000.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto haki kilpailuttamalla Kuluttaja-lehdelle julkaisijaa, jolla on kyky ja hyvät edellytykset toimia kuluttajien etujen puolesta. Muualla Euroopassa Kuluttaja-lehteä vastaavat lehdet eivät ole viranomaisten, vaan useimmiten erilaisten kuluttajajärjestöjen julkaisemia. Niillä on viranomaisia laajemmat mahdollisuudet vastata kuluttajien odotuksiin ja käsitellä kuluttaja-asioita journalistisesti monipuolisemmin.

Kilpailuttamisen taustalla vaikutti myös hallituksen kuluttajapoliittinen ohjelma. Siinä on esitetty, että kuluttajahallinnon tehtäviä on tarpeen pohtia muiden kuin viranomaistehtävien osalta.

Kilpailutuksessa julkaisijaksi valittiin Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys, joka on Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n perustama yhdistys.

”Uskomme, että Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistyksellä on hyvät edellytykset ja osaaminen jatkaa Kuluttaja-lehden julkaisemista ja kehittämistä”, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

”Suomalaiset kuluttajat ansaitsevat laadukkaan ja riippumattoman Kuluttaja-lehden myös jatkossa. Keskeisenä tavoitteenamme on lisätä lehden tunnettuutta ja levikkiä, jotta mahdollisimman moni suomalainen kuluttaja pääsisi omassa arjessaan hyötymään lehden tarjoamasta arvokkaasta tiedosta”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

Sama toimitus jatkaa

Kuluttaja-lehden tekemiseen KKV:ssä osallistuneet viisi henkilöä – kaksi toimitussihteeriä, kaksi testiasiantuntijaa ja markkinointipäällikkö – siirtyvät vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistyksen palvelukseen. Sen sijaan vastaava päätoimittaja Riitta Jalkanen ei siirry lehden mukana. Lehdelle nimitetään uusi päätoimittaja myöhemmin.

Kuluttaja-lehti tunnetaan erityisesti puolueettomista tuotetesteistään, joita tehdään laboratorio-olosuhteissa. Lisäksi lehti tutkii ja vertailee elintarvikkeita, yritysten yhteiskuntavastuuta ja palveluiden hintoja sekä käsittelee kuluttajan oikeuksia ja taloutta.

Lehden toiminta jatkuu samaan tapaan kuin tähänkin saakka ja tilaajat saavat laadukkaan, kuluttaja-asioita monipuolisesti käsittelevän lehden myös tulevaisuudessa. Lehden toimitus suunnittelee paraikaa ensi vuoden numeroita. Kuluttaja ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.