Utgivningen av tidskriften Kuluttaja övergår från Konkurrens- och konsumentverket till en förening grundad av Konsumentförbundet

Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys, grundad av Konsumentförbundet, börjar publicera tidskriften Kuluttaja från och med början av år 2014. Den nuvarande redaktionen fortsätter göra tidskriften. Det blir inga avbrott i utgivningen.

Konsumentverket (från och med den 1 januari 2013 Konkurrens- och konsumentverket, KKV) har sedan 1993 gett ut den avgiftsbelagda, prenumerationsbaserade tidskriften Kuluttaja. Kuluttaja är Finlands enda tidskrift som enbart behandlar konsumentfrågor. Den är kommersiellt obunden och innehåller därför ingen reklam. Tidskriften har cirka 21 000 prenumeranter.

Genom konkurrensutsättning sökte Konkurrens- och konsumentverket för tidskriften Kuluttaja en utgivare som har förmåga och goda förutsättningar att jobba för konsumenternas intressen. På andra håll i Europa drivs inte tidskrifter motsvarande Kuluttaja av myndigheterna, utan ges vanligen ut av olika konsumentorganisationer. De har bredare möjligheter än myndigheterna att svara på konsumenternas förväntningar och kan ur ett journalistiskt perspektiv mångsidigare behandla konsumentfrågor.

Beslutet om konkurrensutsättning påverkades också av regeringens konsumentpolitiska program. Där föreslås att konsumentförvaltningsuppgifter behöver övervägas till den del som inte är myndighetsuppgifter.

I konkurrensutsättningen valdes Föreningen för konsumentupplysning till utgivare, en förening grundad av Konsumentförbundet.

”Vi tror att Föreningen för konsumentupplysning har goda förutsättningar och kunnande att fortsätta att ge ut och utveckla tidskriften Kuluttaja”, säger Konkurrens- och konsumentverkets överdirektör, konsumentombudsman Päivi Hentunen.

Finländska konsumenter förtjänar en högklassig och oberoende Kuluttaja även i fortsättningen. En av våra centrala målsättningar är att öka kännedomen om och spridningen av tidskriften, så att så många finländska konsumenter som möjligt kan dra nytta av den värdefulla information som tidningen erbjuder i sin vardag”, konstaterar Konsumentförbundets generalsekreterare Juha Beurling.

Samma redaktion fortsätter

De fem personerna från KKV – två redaktionssekreterare, två testexperter och en marknadsföringschef – som har gjort tidskriften Kuluttaja övergår som gamla arbetstagare till Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys enligt principen om överlåtelse av rörelse. Däremot övergår ansvariga chefredaktören Riitta Jalkanen inte tillsammans med tidskriften. En ny chefredaktör för tidskriften utses senare.

Tidskriften Konsumenten är känd speciellt för sina oberoende produkttester, som utförs i laboratorieförhållanden. Dessutom undersöker och jämför tidskriften livsmedel, företagens samhällsansvar och priserna på tjänster samt behandlar konsumentens rättigheter och ekonomi.

Tidskriftens verksamhet fortsätter på samma sätt som förut och prenumeranterna får även i framtiden en högklassig tidskrift som behandlar konsumentärenden mångsidigt. Tidskriftens redaktion planerar som bäst nästa års nummer. Kuluttaja utkommer åtta gånger per år.