Kuluttajaluottojen hintoihin tiukempi sääntely – kalliit luotot kannattaa kilpailuttaa

Kuluttajaluottojen 20 prosentin korkokatto astuu voimaan 1.9.2019. Luottojen hintaa rajoittavan sääntelyn on tarkoitus ehkäistä velkaongelmia, edistää luottojen hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja helpottaa lain noudattamisen valvontaa. Jos on ottanut kalliin luoton, kannattaa yrittää korvata se edullisemmalla, eikä vanhoista kalliista luotoista kannata tehdä uusia nostoja.

Syyskuun alusta kuluttajaluotolle ei saa sopia yli 20 prosentin korkoa. Myös muita luottokustannuksia kuin korkokuluja rajoitetaan. Lisäksi laki määrittelee, kuinka paljon maksuajan pidentämisestä saa periä kuluja.

Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo korkokattoa tai muiden luottokustannusten enimmäismääriä, ei luotosta tarvitse maksaa korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan.

Korko- ja luottokustannuskatot koskevat kaikkia 1.9.2019 alkaen sovittuja kuluttajaluottoja lukuun ottamatta liikennevälineiden osamaksukauppaa ja sellaisia asuntoluottoja, joiden vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta.

”Olemme kaivanneet toimenpiteitä velkaantumisen ehkäisemiseksi jo pitkään ja siksi uusi, aiempaa selvästi tiukempi ja kattavampi korkokatto on erittäin tervetullut. Uusi korkokattosääntely on kuitenkin vain yksi osa tarpeellisia toimenpiteitä velkaongelmien hillitsemiseksi”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kalliista luotosta kannattaa pyrkiä eroon

Ennen 1.9.2019 sovittuja luottoja koskee vanha korkokattosääntely, jonka mukaan alle 2 000 euron luoton todellinen vuosikorko saa ylittää korkolain mukaisen viitekoron enimmillään 50 prosenttiyksiköllä.

Vanhan korkokattosääntelyn aikana on ollut tarjolla kohtuuttoman kalliita yli 2 000 euron limiittiluottoja. Kalliit luottosopimukset on hyvä pyrkiä korvaamaan uuden hintasääntelyn piiriin kuuluvalla edullisemmalla luotolla. Jos kallista luottoa ei saa vaihdettua edullisempaan luottoon, ei vanhasta luotosta kannata tehdä enää uusia nostoja. Kyseiset nostot ovat jatkossakin yhtä kalliita ja pahentavat velkataakkaa.

”Tuhansilla kuluttajilla tulee valitettavasti olemaan vielä pitkään niin sanottuja jatkuvia luottosopimuksia, joissa on kohtuuttomat, jopa huomattavasti yli 100 prosentin vuosittaiset korot. Kuluttajien kannattaisi vaatia näissä tapauksissa korkojen kohtuullistamista”, sanoo Väänänen.

Mistä saa apua talous- ja velkaongelmiin?

Jos et kykene maksamaan luoton lyhennyksiä eräpäivänä, ota yhteyttä velkojaan ja neuvottele uudesta maksuaikataulusta.

Jos sinulta perittävät luottokustannukset ovat huomattavan suuria, etkä saa sovittua luoton takaisinmaksua velkojan kanssa, ole yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta opastaa sinua asiassa ja sovittelee tarvittaessa riitaa velkojan kanssa. Kohtuuttomia luottokustannuksia on mahdollista kohtuullistaa kuluttajariitalautakunnassa ja tuomioistuimissa.

Jos sinulla on velkaongelmia, ota yhteyttä alueesi oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan. Talous- ja velkaneuvojat auttavat sinua taloudellisen tilanteesi kartoittamisessa ja neuvotteluissa velkojien kanssa.