Striktare regler för priserna på konsumentkrediter – det lönar sig att konkurrensutsätta dyra krediter

Ett räntetak för konsumentkrediter på tjugo procent träder i kraft den 1 september 2019. Syftet med bestämmelserna som begränsar krediternas pris är att förebygga skuldproblem, att förbättra transparensen vid prissättningen av krediter och att göra det enklare att övervaka att lagen följs. Om du har tagit en dyr kredit lönar det sig att försöka ersätta den med en billigare och att inte lyfta mera pengar från den dyra krediten.

Från och med början av september får man inte avtala om en ränta som överstiger tjugo procent för konsumentkrediter. Utöver räntekostnaderna begränsas även övriga kreditkostnader. Lagen fastställer dessutom hur mycket kostnader som kan tas ut av konsumenten för förlängning av betalningstiden.

Om en kreditgivare eller en kreditförmedlare bryter mot räntetaket eller kreditkostnadstaket, behöver konsumenten inte betala någon ränta eller andra kreditkostnader.

Räntetaket och kreditkostnadstaket gäller alla konsumentkrediter som man ingått avtal om från och med den 1 september 2019, med undantag av köp av trafikmedel på avbetalning och sådana bostadskrediter där bostaden eller annan egendom har ställts som säkerhet.

”Vi har redan länge hoppats på åtgärder för att förebygga skuldbeläggningen. Ett räntetak som är mycket strängare och mer omfattande än tidigare är därför mycket välkommet. Den nya regleringen av räntetak är dock endast en av de åtgärder som behövs för att hejda skuldsättningen”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Det lönar sig att försöka bli av med dyra krediter

För krediter som man ingått avtal om innan den 1 september 2019 gäller den gamla regleringen av räntetak. Enligt den får den effektiva räntan för en kredit som underskrider 2 000 euro uppgå till högst referensräntan utökad med 50 procentenheter.

Under den tid som den gamla regleringen av räntetak gällde erbjöds kreditlimiter på över 2000 euro som var oskäligt dyra. Det lönar sig att försöka ersätta dyra kreditavtal med en ny, förmånligare kredit, som omfattas av den nya prisregleringen. Om det inte går att byta den dyra krediten till en mera förmånlig, lönar det sig inte att lyfta mera pengar från den gamla krediten. Att lyfta pengar från den gamla krediten är fortfarande lika dyrt och skuldbördan blir bara större.

”Tusentals konsumenter kommer tyvärr en lång tid framöver att ha så kallade fortlöpande kreditavtal med oskäligt höga årliga räntor. Dessa räntor kan till och med överstiga 100 procent. Det lönar sig i dessa fall för konsumenten att kräva att räntorna jämkas”, säger Väänänen.

Var kan man få hjälp om man har problem med ekonomin och skulder?

Om du inte kan betala din amortering av krediten på förfallodagen, ta kontakt med fordringsägaren och förhandla om en ny betalningstid.

Om de kreditkostnader som tas ut av dig är mycket stora och du inte når en överenskommelse med fordringsägaren om återbetalningen av krediten, kontakta konsumentrådgivningen. Konsumentrådgivningen kan ge dig råd i ärendet och vid behov medla med fordringsägaren i tvisten. Det är möjligt att få en jämkning av kreditkostnaderna i konsumentklagonämnden eller domstol.

Om du har skuldproblem kan du kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning där du bor. Ekonomi- och skuldrådgivningen hjälper dig att kartlägga din ekonomiska situation och att förhandla med fordringsägarna.