Kuluttajaneuvonta auttoi viime vuonna lähes 86 000 kuluttajaa

Kuluttaja-asiamiehen ja valtakunnallisen kuluttajaneuvonnan vuonna 2014 saamat yhteydenotot koskivat useimmiten ajoneuvoja, asumista sekä kodinkoneita ja elektroniikkaa. Eniten lisääntyivät terveystuotteisiin ja sähköön liittyvät yhteydenotot.

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa toimiva kuluttaja-asiamies ja valtakunnallinen, maistraateissa toimiva kuluttajaneuvonta ja saivat vuonna 2014 lähes 92 000 yhteydenottoa. Niistä kuluttajaneuvonta käsitteli noin 86 000. Vuoteen 2013 verrattuna yhteydenottojen määrä kasvoi yli 1 000:lla. Sen sijaan kuluttaja-asiamiehelle osoitettujen yhteydenottojen määrä laski lähes 2 500:lla. Muutokset ovat oikeansuuntaisia, koska tavoitteena on ollut ohjata asiakkaita ottamaan ongelmissaan yhteyttä ensisijaisesti kuluttajaneuvontaan henkilökohtaisen neuvonnan saamiseksi.

Yhteydenottojen ykkösaihe olivat ajoneuvot, joita koski hieman alle viidennes kaikista yhteydenotoista (15 797). Seuraavaksi eniten valitettiin asumisesta (8 907) sekä kodinkoneista ja elektroniikasta (8 419). Yleisimmät yhteydenottojen aiheet ovat pysyneet samoina jo useiden vuosien ajan.

Ajoneuvoissa sekä elektroniikassa ja kodinkoneissa ongelmia oli useimmiten tavaran ja palvelun laadussa tai takuussa ja virhevastuussa. Asumista koskevat yhteydenotot puolestaan liittyivät useimmin asunnoissa oleviin vikoihin tai sopimuksiin ja myyntitilanteisiin.

Myös viestintäpalveluista, kuten matkapuhelin- ja laajakaistaliittymistä, tuli edellisten vuosien tapaan runsaasti yhteydenottoja (7 563). Ongelmia oli erityisesti sopimuksissa ja myynnissä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Viestintäviraston vuonna 2014 teettämän tutkimuksen mukaan asiakkailla on vain harvoin mahdollisuus tutustua myymälässä matkapuhelinliittymän sopimusehtoihin ennen sopimukseen sitoutumista. Osa asiakkaista ei saa lainkaan sopimusehtoja itselleen.

Terveyteen ja sähköön liittyvät yhteydenotot kasvussa

Vuoteen 2013 verrattuna eniten lisääntyivät terveys- ja hyvinvointituotteita ja sähköä koskevat yhteydenotot. Yksi syy terveystuotteiden nousuun on laihdutus- ja vitamiinivalmisteiden markkinointi ns. tilausansalla. Kuluttaja kuvittelee tilaavansa nettimainoksen perusteella tuotenäytteen tai testipaketin, mutta sitoutuukin samalla tahtomattaan määräaikaiseen sopimukseen. Tilausansoja käytetään myös alusvaatteiden, kosmetiikan ja deittipalveluiden markkinoinnissa.

Sähköön liittyvät yhteydenotot liittyivät enimmäkseen sähkösopimusten puhelinmyyntiin. Kuluttajat olivat saaneet aiheettomia ja epäselviä laskuja ja kohdanneet ongelmia yrittäessään peruuttaa sopimusta. Puhelinmarkkinointi oli myös ollut toisinaan aggressiivista ja harhaanjohtavaa.

Kuluttajille ei ole aina selvää, mitä eri kuluttajaviranomaiset – kuluttaja-asiamies, kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta – tekevät ja mihin tahoon heidän tulisi missäkin tilanteessa olla yhteydessä. Kuluttajaviranomaiset ovatkin kehittäneet valtakunnallista palvelumallia, joka toimii yhden luukun periaatteella. Kuluttajaneuvonnan kaikki yhteystiedot. Viranomaiset huolehtivat siitä, että asia ohjataan oikeaan paikkaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vuonna 2013 Kuluttajatutkimuskeskuksella teettämä kysely osoittaa, että kuluttajaneuvonta koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi. 80 % vastaajista oli tyytyväisiä kuluttajaneuvonnasta saamaansa palveluun ja 92 % suosittelisi kuluttajaneuvonnan palveluja ystävilleen ja tuttavilleen.