Kuluttajansuoja ja tietosuoja lähenevät – Kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu tiivistävät yhteistyötään

Digitalisaatio on nostanut esiin uudenlaisia kysymyksiä, jotka liittyvät sekä kuluttaja-asiamiehen että tietosuojavaltuutetun tehtäviin. Kuluttajan edellytetään yhä useammin luovuttavan henkilötietojaan vastikkeeksi digitaalisista palveluista. Olennaista sekä tietosuojan että kuluttajansuojan kannalta on läpinäkyvyys: kuluttajan on tiedettävä, mihin hän sitoutuu.

Kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu keskustelivat tapaamisessaan 3.3.2017 ajankohtaisista teemoista ja yhteistyön syventämisestä. Tapaamisessa pohdittiin etenkin uuden lainsäädännön tuomia muutoksia.

EU:n tuleva yleinen tietosuoja-asetus parantaa kuluttajan ja rekisteröidyn oikeuksia. Asetusta aletaan soveltaa toukokuussa 2018. Rekisteröidyllä on oikeus luottaa tietoturvaan, saada läpinäkyvää informaatiota, siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen ja tulla informoiduksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksista. Valmisteilla olevissa EU-sääntelyhankkeissa henkilötiedot puolestaan rinnastetaan rahan kaltaiseksi vastikkeeksi.

”Henkilötietojen merkitys korostuu entisestään uutena digimaailman valuuttana. Henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä on kerrottava kuluttajille selkeästi ja ymmärrettävästi eikä monisatasivuisten ehtojen uumenissa. Digitalisaatiokehityksen kannalta on erittäin tärkeää, millaisia kokemuksia kuluttajat digipalveluista saavat ja miten vahvasti he niihin luottavat”, toteaa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

”Tietosuojasta on tullut yritysten menestystekijä kansainvälisessä kilpailussa. Uudessa tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä on vahva kilpailua edistävä leima. Siksi on luontevaa, että viranomaiset pyrkivät entistä tehokkaammin ohjaamaan toimijoita myös hyödyntämään digitalisaatiota”, sanoo tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Tapaamisessa keskusteltiin myös muun muassa esineiden internetistä (IoT), sähköisestä tunnistamisesta, puhelinmyynnistä ja sähköisestä suoramarkkinoinnista, alustataloudesta sekä rahoituspalveluihin liittyvästä lainsäädännöstä. Kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu ovat tehneet perinteisestikin tiivistä yhteistyötä, mutta tapaamisessa todettiin, että tietojen vaihtoa ja yhteisten kysymysten pohdintaa lisätään entisestään.