Kuluttajien kannattaa harkita maksuvaatimusten vastaanottamistapaa entistä tarkemmin

Perinnässä voidaan toukokuusta 2022 lähtien hyödyntää sähköisiä maksuvaatimuksia entistä laajemmin. Kuluttajan suostumusta sähköiseen toimittamistapaan voidaan pyytää jo ennen kuin perintä on alkanut. Ennen suostumuksen antamista kannattaa miettiä huolella, missä muodossa maksuvaatimukset haluaa saada. Voiko e-laskuna, sähköpostina tai sähköiseen postilaatikkoon saapunut maksuvaatimus jäädä paperipostia helpommin huomaamatta? Jos velka jää maksamatta, se voi edetä käräjäoikeuteen, josta voi aiheutua lisäkuluja ja maksuhäiriömerkintä.

Perintätoimiston lähettämät maksuvaatimukset ovat lähtökohtaisesti kirjallisia. Sähköisen toimittamistavan käyttäminen edellyttää kuluttajan suostumusta. Ennen toukokuuta 2022 sähköisestä toimittamistavasta voitiin sopia vain velkakohtaisesti ja vasta velan erääntymisen jälkeen.

Nyt yritys voi pyytää suostumusta sähköiseen toimittamistapaan jo sopimusvaiheessa. Esimerkiksi teleyritys voi pyytää suostumusta vastaisuuden varalle samalla kun solmitaan liittymäsopimus. Perintäyhtiön pyytämä suostumus voi koskea useampia, myös tulevia velkoja. Tällainen suostumus sähköiseen toimittamistapaan on voimassa enintään vuoden ja sen saa peruuttaa milloin tahansa.

Mitä kannattaa ottaa huomioon toimittamistavan valinnassa?

Sähköisiä toimittamistapoja ovat esimerkiksi pankin e-lasku, sähköposti ja sähköinen postilaatikko.
Kuluttajan on tärkeää olla tietoinen siitä, mitä kautta maksuvaatimukset saapuvat. Ennen kuin antaa tietylle sähköiselle toimittamistavalle suostumuksensa, kannattaa miettiä, mikä tapa on omalla kohdalla varmin. Onko sama tapa käytössä muissakin asioissa? Pystyykö seuraamaan sähköisiä viestejä, vaikka elämäntilanne muuttuisi?

Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen eikä perinnässä saa painostaa käyttämään sähköistä toimitustapaa tai tiettyä sähköistä vaihtoehtoa. Suostumusta pyydettäessä perintäyhtiö ei saa antaa mielikuvaa, ettei kirjeposti ole käytettävissä tai että vain tietty sähköinen toimittamistapa on mahdollinen, jos käytössä on oikeasti useampi sähköinen tapa.

Mitä suostumuksen tulee sisältää?

Suostumus on annettava erillisenä eikä esimerkiksi osana muita sopimusehtoja. Suostumuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  • valittu toimittamistapa
  • maksuvaatimuksia lähettävä perintätoimisto
  • mitä velkaa tai velkoja suostumus koskee
  • suostumuksen päiväys ja voimassaoloaika

Jos maksuvaatimus toimitetaan kuluttajan omaan sähköiseen postilaatikkoon tai kuluttajalle pankin e-laskuna, perintäyhtiön ei tarvitse muulla tavalla varmistaa maksuvaatimuksen perillemenoa. Muissa sähköisissä toimittamistavoissa kuluttajalta on pyydettävä erillinen vahvistus maksuvaatimuksen vastaanottamisesta tai hänelle on lähetettävä ilmoitus maksuvaatimuksesta toisessa viestikanavassa. Näin tulee toimia, jos maksuvaatimus lähetetään esimerkiksi kuluttajan henkilökohtaiseen asiakaskansioon.