Lapsi ei aina erota verkossa mainontaa muusta sisällöstä

KKV järjesti Lapsen oikeuksien päivään liittyen 21.11.2016 tilaisuuden, jossa keskusteltiin verkkopelien, mobiilisovellusten ja sosiaalisen median sisältämän markkinoinnin vaikutuksista alaikäisiin. Keskustelun pohjana oli EU:n komission tuore tutkimus, jonka mukaan verkkomainonta ohjaa lasten käyttäytymistä, vaikka mainoksilla ei lasten omasta mielestä ole heihin mitään vaikutusta.

Lapset ja nuoret kohtaavat mainontaa perinteisten kanavien lisäksi yhä enemmän myös blogeissa ja vlogeissa ja kuluttavat erilaisia digitaalisia palveluja. EU:n komissiolta on valmistunut tänä vuonna tutkimus, jossa on selvitetty, miten eri-ikäiset lapset ymmärtävät heihin verkossa kohdistetun markkinoinnin ja miten eri markkinointimuodot tehoavat lapsiin.

KKV:n järjestämässä tilaisuudessa komission tutkimuksen tuloksia esitteli KKV:n erikoistutkija Helena Tuorila. Tutkimuksessa järjestettiin ryhmähaastatteluja ja käyttäytymiskokeiluja, joissa testattiin, miten lapset reagoivat verkkomainoksiin, mainospeleihin ja pelien sisäisiin ostoihin. 11-12 -vuotiaat lapset pitivät mainoksia ärsyttävinä ja uskoivat, että ne eivät vaikuta heihin mitenkään. Testien perusteella mainokset ohjasivat kuitenkin lasten käytöstä alitajuisesti. Esimerkiksi mainospelit lisäsivät lasten myönteistä suhtautumista mainostettaviin tuotteisiin. Välipaloja mainostanutta peliä pelanneet lapset söivät enemmän välipaloja kuin leluja mainostanutta peliä pelanneet.

Alaikäiset ovat kuluttaja-asiamiehen valvontatyössä erityisasemassa. Mitä nuorempi lapsi, sitä alttiimpi hän on markkinoinnin tehokeinoille ja mainonnan vaikutuksille. Alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia onkin aina arvioitu tiukemmin kuin aikuisille suunnattua. KKV:n lakimies Katri Väänänen nosti ajankohtaisena esimerkkinä esiin vloggaajien, tubettajien ja mainostajien välisen yhteistyön, jonka seurauksena videoiden sisältämää mainontaa voi joissain tilanteissa olla vaikea tunnistaa muusta sisällöstä. Lapsille suunnatuissa mobiilipeleissä on puolestaan paljon kohtuuttomia käyttöehtoja. Esimerkiksi Pokèmon Go -pelin ehdoissa rajataan käyttäjältä kaikki käyttäjän tuottamaan sisältöön liittyvä suoja ja oikeudet pois. Käyttöehtoja ei ole automaattisesti tarjolla Suomeksi, vaan pelaajan on kaivettava ne itse esiin.

Uudet markkinointikeinot ja -kanavat edellyttävät kuluttaja- ja mediakompetenssien kehittämistä. KKV:n kuluttajakasvatuksesta vastaava asiantuntija, ylitarkastaja Taina Mäntylä kertoi osaamiskuvauksista, joiden perusteella voidaan kehittää opetusta ja edistää kaikenikäisten osaamista. KKV on myös ollut mukana Euroopan komission DigCompConsumers -hankkeessa, joka edistää kuluttajien digitaitoja.

Lue lisää:

Tiivistelmä tutkimuksesta KKV:n Slideshare-tilillä

Komission tutkimus Study on the impact of marketing through social media, online games and mobile applications on children’s behaviour

Komission DigCompConsumers -hanke

KKV:n tuottamia oppimisaineistoja opettajille. Sisältää myös aineistoa oman osaamisen kehittämiseen mainontaan liittyvissä asioissa.