Barn kan inte alltid skilja på reklam och annat innehåll på internet

I anslutning till barnrättsdagen anordnade KKV den 21 november 2016 en tillställning där man diskuterade hur marknadsföring i internetspel, mobilapplikationer och sociala medier påverkar minderåriga barn. Diskussionerna baserades på EU-kommissionens nya undersökning, där man kommit fram till internetreklam styr barnens beteende även om barnen själva hävdar att de inte blir påverkade.

Barn och ungdomar möter mer och mer reklam i både bloggar och vloggar, utöver de traditionella kanalerna, och konsumerar olika digitala tjänster. EU-kommissionen har under året färdigställt en undersökning där man undersökte hur barn i olika åldrar förstår marknadsföringen som riktas till dem på internet och hur olika marknadsföringsmetoder påverkar barnen.

Kommissionens undersökningsresultat presenterades av KKV:s expert Helena Tuorila under tillställningen. Undersökningen utfördes med gruppsamtal och beteendetester, där man testade hur barn reagerar på internetreklam, reklamspel och köpfunktionerna i spelen. 11-12-åriga barn ansåg reklamen irriterande och trodde att de inte påverkades alls av dem. Enligt testresultaten styrde reklamen ändå barnen till ett undermedvetet beteende. Till exempel ökade reklamspelen barnens positiva inställning till produkterna som marknadsfördes. Till exempel åt barn som spelade spel som marknadsförde mellanmål mer mellanmål än barnen som spelade spel med leksaksreklam.

Underåriga har en särställning i konsumentombudsmannens övervakningsarbete. Ju yngre barnet är desto mottagligare är det för marknadsföringens effekter och reklamens påverkan. Reklam riktad till underåriga har också alltid bedömts hårdare än reklam riktad till vuxna. KKV:s jurist Katri Väänänen framförde även ett aktuellt exempel på samarbetet mellan vloggare, youtubare och annonsörer, vilket har lett till att marknadsföringen i videor i vissa fall kan vara svår att identifiera från det övriga innehållet. I mobilspel riktade till barn finns å andra sidan många orimliga användarvillkor. Till exempel i användarvillkoren till spelet Pokèmon Go begränsas användarens samtliga skydd och rättigheter till det innehåll som användaren skapar. Användarvillkoren finns inte tillgängliga i Finland per automatik utan spelaren måste själv leta upp dem.

Nya marknadsföringsmetoder och -kanaler kräver utveckling av konsument- och mediakompetenserna. KKV:s expert med ansvar för konsumentutbildningen, överinspektör Taina Mäntylä, berättade om kompetensbeskrivningarna som kan användas som grund för att utveckla utbildningen och förbättra kunskaperna i alla åldrar. KKV har även deltagit i Europakommissionens DigCompConsumers-projekt, som främjar konsumenternas digitala kunskaper.

Läs mer:

Sammandrag av undersökningen på KKV:s Slideshare-konto

Kommissionens undersökning Study on the impact of marketing through social media, online games and mobile applications on children’s behaviour

Kommissionens DigCompConsumers-projekt

KKV-producerat undervisningsmaterial för lärare. Innehåller även material för att utveckla de egna kunskaperna gällande marknadsföring.