Oppimisen palvelut

Oppimisen palvelusta löydät tietoa ja ohjeita kuluttajansuojaa käsittelevän opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen eri koulutusasteilla.

Täältä löydät kaupanteon pedagogiset mallit: ostopolun- ja myyjänvastuupolun. Hyödynnä niitä opettamisessa, opetuksen suunnittelussa sekä kuluttajaosaamista edistävien sisältöjen tuottamisessa.

Molemmissa poluissa kaupanteko on jaettu viiteen askeleeseen, joissa kaupantekoa käsitellään vaihe kerrallaan. Eteneminen askelittain auttaa oppimaan kaupanteon eri vaiheet ja siihen liittyvän kuluttajansuojan.

Ostopolun ja myyjänvastuupolun mukaiset opiskelumateriaalit julkaistaan kevään aikana avattavalta oppimisalustalta KKV Kampukselta.

Uudistamme verkkosivujamme

Uusilla sivuillamme kaikki ei ole vielä valmista. Löydät ostopolkuihin liittyvät tehtävät ja muut materiaalit vielä vanhoilta sivuiltamme osoitteessa