Oppimisen palvelut

Oppimisen palvelusta löydät tietoa ja ohjeita kuluttajansuojaa käsittelevän opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen eri koulutusasteilla.

Tämä sivusto on tarkoitettu oppimisen asiantuntijoille kuluttajansuojan opetukseen yleissivistävässä, ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa.

Sivusto sisältää kaupanteon pedagogiset mallit opetuksen tavoitteineen ja sisältöineen. Lisäksi löytyy ohjeita ja vinkkejä lukuvuoden ja oppitunnin suunnitteluun.

Hyödynnä aineistoja opettamisessa, opetuksen suunnittelussa sekä kuluttajaosaamista edistävien sisältöjen tuottamisessa.

Ohita upotettu sisältö

KKV Kampuksen videopromo