Linja-automatkustajien oikeudet tarkentuivat

Tänään astuu voimaan linja-automatkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus, joka määrittelee muun muassa sen, millaisia oikeuksia matkustajalla on matkan viivästyessä tai peruuntuessa.

Linja-automatkan viivästyessä tai peruuntuessa matkustajalla on oikeus valita joko uusi matkareitti määränpäähän tai peruuttaa matka ja saada lipun hinta takaisin. Nämä oikeudet koskevat kuitenkin vain niitä matkoja, jotka alkavat tai päättyvät EU:n alueella ja joiden aikataulun mukainen pituus on vähintään 250 km. Oikeudet eivät koske valmismatkoihin kuuluvia tilausbussikuljetuksia ja Venäjälle suuntautuvaa linja-autoliikennettä.

Lue lisää matkustajan oikeuksista linja-autoliikenteessä