Busspassagerarnas rättigheter preciserades

En EU-förordning om busspassagerarnas rättigheter träder i kraft idag. Den definierar bland annat vilka rättigheter passagerarna har när resan försenas eller inställs.

När en bussresa försenas eller inställs har passageraren rätt att antingen välja en annan rutt till destinationen eller inställa resan och få biljettens pris återbetalad. Dessa rättigheter gäller dock endast sådana resor som börjar eller slutar inom EU-området och vilkas längd inklusive byte av buss överskrider 250 km. Rättigheterna gäller inte charterbusstransporter som hör till paketresor eller busstransport till Ryssland.

Läs mer om passagerarens rättigheter i busstrafiken