Markkinaoikeudelta väliaikainen kielto pienlainayhtiö Vipsterille

Markkinaoikeus on kieltänyt pienlainayhtiö Vipster Oy:tä tarjoamasta kuluttajille luottoja sellaisin ehdoin, että luoton todellinen vuosikorko ylittää kuluttajansuojalain salliman enimmäismäärän.  

Vipster Oy on myöntänyt kuluttajille www.vippi24.fi -sivuston kautta enimmillään 1 000 euron pienluottoja, joiden nimelliskorko on 50 prosenttia. Alle 2 000 euron suuruisen rahaluoton todellinen vuosikorko on 1.6.2013 lähtien saanut olla enintään 50,5 prosenttia.

Saadakseen Vipsterin luoton kuluttajan on tullut hankkia sille joko henkilötakaaja tai Vipsterin yhteistyökumppanin First Guarantee OU:n myöntämä takaus, joka on maksanut 16 – 36 prosenttia luoton määrästä. Maksullisen takauksen kanssa Vipsterin luoton todellinen vuosikorko on ylittänyt laissa säädetyn ylärajan 50,5 prosenttia.

Markkinaoikeus on 16.6.2014 antamallaan päätöksellä kieltänyt Vipster Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla väliaikaisesti tarjoamasta kuluttajille alle 2000 euron suuruisia vakuudellisia luottoja sellaisin ehdoin, että kuluttajan kanssa tehtävien luottosopimusten todellinen vuosikorko ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:ssä tarkoitetun enimmäismäärän, johon luetaan mukaan myös maksullisesta takauksesta aiheutuvat kustannukset. Kieltoa on noudatettava heti, ja se on voimassa siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Markkinaoikeus antaa väliaikaisia kieltoja lähinnä vain silloin, kun on todennäköistä, että sopimusehdon käyttö tullaan vähintään samassa laajuudessa kieltämään myös lopullisessa ratkaisussa.

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, vaan siihen voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Määräaika valitusluvan pyytämiselle ja valituksen tekemiselle päättyy 15.8.2014.

Lisätietoja:

KKV:n tiedote 13.5.2014: Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa pikaluottoyhtiö Vipster Oy:lle