Markkinaoikeus kielsi 220 Energia Oy:tä muuttamasta lainvastaisesti sopimusehtojaan

Markkinaoikeus on 10.6.2015 kieltänyt 220 Energia Oy:tä muuttamasta kuluttajan kanssa tekemänsä sopimuksen laskutusväliä tai hinnoittelua ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle muutoksesta lain vaatimalla tavalla.

Kuluttaja-asiamies sai vuoden 2014 aikana ilmoituksia 220 Energia Oy:n käyttämistä sähkömarkkinalain ja kuluttajansuojalain vastaisista menettelytavoista sähkön myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiö oli muuttanut sähkösopimuksen hinnoittelua, mutta ei ollut ilmoittanut kuluttajille sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla muutoksesta, sen perusteesta eikä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

220 Energia Oy oli myös poikennut sopimuksessa määritellystä joka toinen kuukausi tapahtuvasta laskutuksesta ja lähettänyt laskuja tiheämmin. Kuluttajat eivät olleet saaneet tästäkään muutoksesta lain edellyttämää kirjallista ennakkoilmoitusta.

Myös määräaikaisten sopimusten laskutusväliä ja ennakolta laskutettavaa jaksoa oli muutettu, vaikka se edellyttää lainsäädännön muutosta tai viranomaisen päätöstä.

220 Energia Oy oli lisäksi veloittanut kuluttajilta tammi- ja helmikuuta 2013 koskevalta käyttöjaksolta arvonlisäveron 24 %:n mukaisena, vaikka verohallinnon ohjeen mukaan laskutuksessa olisi silloin pitänyt soveltaa 23 %:n verokantaa. Yhtiö veloitti näin ollen kuluttajilta virheellisesti liikaa arvonlisäveroa.

Kuluttaja-asiamies vei asian markkinaoikeuteen

Koska 220 Energia Oy ei muuttanut lainvastaisia toimintatapojaan eikä palauttanut asiakkaille liikaa perimäänsä arvonlisäveroa, kuluttaja-asiamies määräsi 12.5.2014 yhtiölle kiellon. Yhtiö vastusti kieltoa, jolloin kielto raukesi. Kuluttaja-asiamies vei asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Markkinaoikeus kielsi 10.6.2015 antamallaan päätöksellä 220 Energia Oy:tä muuttamasta kuluttajan ja yhtiön välistä sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin tai hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Määräaikaisten sopimusten laskutusväliä tai ennakolta laskutettavaa jaksoa ei myöskään saa muuttaa, ellei lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös anna siihen aihetta.

Markkinaoikeus katsoi, että virheellisesti tapahtuneessa arvonlisäveron laskutuksessa oli kyse lainsäädännön muutostilanteeseen liittyneestä yksittäisenä pidettävästä erehdyksestä, eikä määrännyt asiassa kieltoa 220 Energia Oy:lle.

Kieltojen tehosteeksi asetettiin 50 000 euron uhkasakko.

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, vaan siihen voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Määräaika valitusluvan pyytämiselle ja valituksen tekemiselle päättyy 10.8.2015.

Lue lisää:

Kuluttaja-asiamies vei 220 Energian markkinaoikeuteen (KKV:n tiedote 15.7.2014)