Markkinaoikeus kielsi pienlainayhtiö Vipster Oy:lta lainvastaisten korkojen perimisen

Vipster Oy:n takausta edellyttävien luottojen todellinen vuosikorko on ylittänyt lakisääteisen korkokaton.

Vipster Oy on myöntänyt kuluttajille www.vippi24.fi -sivuston kautta enimmillään 1 000 euron pienluottoja, joiden nimelliskorko on 50 prosenttia. Saadakseen Vipsterin luoton kuluttajan on kuitenkin pitänyt hankkia sille joko henkilötakaaja tai Vipsterin yhteistyökumppanin First Guarantee OU:n myöntämä takaus, joka on maksanut 16 – 36 prosenttia luoton määrästä.

Alle 2 000 euron suuruisen rahaluoton todellinen vuosikorko on 1.6.2013 lähtien saanut olla enintään 50,5 prosenttia. Maksullisen takauksen kanssa Vipsterin luoton todellinen vuosikorko on ylittänyt tämän laissa säädetyn ylärajan.

Kuluttaja-asiamies vaati markkinaoikeudelta, että se kieltää Vipsteriä myöntämästä kuluttajille luottoja, joiden todellinen vuosikorko ylittää laissa määritetyn korkokaton. Kuluttaja-asiamies piti tärkeänä, että todellisen vuosikoron laskemisesta saadaan ennakkopäätös, koska myös muut pienlainayhtiöt ovat ottaneet käyttöön Vipsterin maksullisen takauksen kaltaisia lisäkustannuksia, joilla ne yrittävät kiertää korkokattosääntelyä.

Markkinaoikeus antoi kesäkuussa 2014 Vipsterille väliaikaisen kiellon ja vahvisti sen 16.10.2014 antamallaan päätöksellä. Siinä Vipsteriä kiellettiin 100 000 euron sakon uhalla tarjoamasta kuluttajille alle 2 000 euron suuruisia vakuudellisia luottoja sellaisin ehdoin, että kuluttajien kanssa tehtävien luottosopimusten todellinen vuosikorko ylittää laissa määritellyn enimmäismäärän, johon luetaan myös luotonantajan tiedossa olevat maksullisesta takauksesta aiheutuvat kustannukset.

Lue lisää:
Markkinaoikeuden ratkaisu (MAO:701/14)
KKV:n tiedote 19.6.2014: Markkinaoikeudelta väliaikainen kielto pienlainayhtiö Vipsterille
KKV:n tiedote 13.5.2014: Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa pikaluottoyhtiö Vipster Oy:lle