Markkinaoikeus linjasi kestotilausten perintäkuluja – Alektum Oy:lle kielto ja uhkasakko

Markkinaoikeus on kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta kieltänyt perintäyhtiö Alektum Oy:n lainvastaisen menettelyn kestotilausten perinnässä. Kiellon tehosteeksi markkinaoikeus määräsi 200 000 euron uhkasakon. Alektum on lähettänyt kuluttajille samaan sopimukseen perustuvien, perättäisten maksamatta jääneiden tuotelähetysten perintäkirjeitä enemmän kuin laki sallii. Alektum on myös osin perinyt maksuvaatimuksista liian suuria summia.

Alektumin lainvastainen perintä koskee kestosopimuksia, joita kuluttajat ovat tehneet puhelimitse tai verkossa. Kuluttajat ovat tilannet sukkia, alushousuja, partakoneenteriä, terveysravinteita ja laihdutustuotteita muun muassa Westerfield-, MMBG- ja Fennotuonti -nimisiltä yrityksiltä. Yhteistä sopimuksille on ollut, että ne ovat sisältäneet edullisen tai ilmaisen näytelähetyksen, jonka jälkeen sopimus on jatkunut normaalihintaisena toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassaolevana.

Kun kuluttajat ovat jättäneet lähetettyjen tuotteiden laskut maksamatta, yritykset ovat siirtäneet ne perittäväksi Alektumille. Alektum on käsitellyt jokaista samaan tilaussopimukseen perustuvaa, muutaman kymmenen euron hintaista tavaralähetystä erillisenä sopimuksena, koska kuluttajalla on ollut koko ajan mahdollisuus irtisanoa tilaus tai peruuttaa seuraava lähetys edellisessä laskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Alektum on lähettänyt jokaisesta erääntyneestä tavaraerälaskusta kuluttajalle kaksi maksullista maksuvaatimusta. Niistä ensimmäisen perintäkulu on ollut 14 euroa ja toisen puolet ensimmäisestä eli 7 euroa. Esimerkiksi kymmenen tavaraerän perintäkulut maksuvaatimuksista ovat olleet yhteensä 210 euroa.

Perintälaki rajoittaa samaan tilaussopimukseen liittyvien maksullisten maksuvaatimusten määrän lähtökohtaisesti kahteen. Tämä määrä voidaan ylittää vain, jos useamman maksuvaatimuksen lähettämiselle on erityistä aihetta. Markkinaoikeus katsoi päätöksessään, että samasta sopimuksesta voi lähettää yli kaksi maksuvaatimusta silloin, kun tilaaja on uudemman kerran jättänyt tuotelähetyksen maksamatta. Uuden maksuvaatimuksen kustannus voi kuitenkin olla enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kustannuksesta.

Jos maksamattomia tavaralähetyksiä on kymmenen, kulut maksuvaatimuksista voivat olla ensimmäisestä lähetyksestä enintään 21 euroa ja sitä seuranneista yhdeksästä lähetyksestä enintään 7 euroa per lähetys, eli yhteensä enintään 84 euroa.

Markkinaoikeus kielsi Alektumia 20.6.2019 kasvattamasta velallisen perintäkuluja lainvastaisesti, kun se perii samaan tilaussopimukseen perustuvia maksamattomia laskuja. Kiellon tehosteeksi markkinaoikeus asetti Alektumille 200 000 euron uhkasakon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto peruutti tammikuussa 2019 Alektumin perintäluvan, koska yhtiön toiminnassa on ilmennyt toistuvasti vakavia puutteita.